Visa alla utgåvor

Ett litet kort med stor kraft – med alla hjärtans dag-kort kan man göra gott

Posti fortsätter tillsammans med sina samarbetspartner temat kring hågkomst, där hälsningar riktas till Helsingforsmissionen, Rinnekoti och SOS-Barnbyar, till vilka riktade alla hjärtans dag-kort ska postas senast den 31 januari till Posti, som för korten till mottagarna. Den internationella Valentindagen har rötterna i antikens Rom på 200-talet. Dagen infaller den 14 februari, och den har firats i Finland sedan 1980-talet under namnet Alla hjärtans dag och med det innehåll som vi förknippar med dagen.

Posti fortsätter samarbetet med Bauer Media som inleddes ifjol. Även i år utmanas folk att skicka alla hjärtans dag-kort till dem som behöver mer vänskap i sina liv. Korten som anlänt till Posti levereras till alla hjärtans dag till Helsingforsmissionen, Rinnekoti och SOS-Barnbyar.

Ett kort kan förmedla glädje även till personer som man inte nödvändigtvis personligen känner från tidigare.

– Så många som 400 000 personer i Finland lider tidvis eller ständigt av ensamhet. Coronatiden har ökat människornas ensamhet ytterligare. Människor i alla åldrar lider av det, men speciellt seniorernas och äldre personers omgivning har minskat på grund av coronan. Ensamheten kan emellertid minskas med små gärningar. Med alla hjärtans dag-kort kan man även glädja en okänd ensam person, säger Helsingforsmissionens verksamhetsledare Tuula Colliander.

Många som har fått kort har blivit inspirerade att själva delta i utmaningen.

– Speciellt äldre personer med utvecklingsstörning kan uppleva ensamhet och deras sociala kontakter är mycket få. Förra året var våra kunder mycket glada och rörda över alla hjärtans dag-korten som skickades till dem. Många av våra kunder deltog också själva i korttalkot. Det är roligt att delta i kampanjen även i år, berättar Rinnekotis marknadsförings- och kommunikationschef Taina Rönnqvist.

Kampanjen omfattar också SOS-barnbyar. För unga barn av den digitala tidsåldern är postkort inte nödvändigtvis ett bekant sätt att förmedla meddelanden.

– Postkort är alltid till glädje! Barn tycker det är roligt att få ett överraskningskort av en okänd vän. Det är roligt att vara med i denna glädjebringande kampanj, säger SOS-Barnbyars chef för företagssamarbete Annemi Usva-Vänttinen.

Kortens betydelse märktes starkt även i slutet av förra året. 60 000 tackkort skickades till våra krigsveteraner och kvinnorna som deltog i våra krig, vilket är rekordmånga och till och med fler än under hundraårsjubileet för Finlands självständighet år 2017. Cirka 18 miljoner julkort skickades, dvs. nästan en fjärdedel fler än föregående år.

– Ett litet kort har en stor kraft när vi för tillfället inte kan träffa folk som normalt. Ett kort kan förmedla omtanke och en viktig känsla av gemenskap. Bakom vänskap och omtanke finns alltid samma gemensamma nämnare: viljan att dela livets glädjestunder och sorger med andra, framförallt att glädja kortets mottagare i olika livssituationer, säger Tuija Åkerman, som ansvarar för Postis konsumenttjänster.

Skicka alla hjärtans dag-korten i tid

På Postis Alla hjärtans dag-kampanjwebbplats finns anvisningar för hur du skickar kort. Lämna korten i brevlådan före tömningstid den sista sändningsdagen.

Alla hjärtans dag-kort som riktas till Rinnekoti, Helsingforsmissionen och SOS-Barnbyar ska postas senast den 31 januari. Övriga alla hjärtans dag-kort ska postas senast den 8 februari. Alla hjärtans dag-kort som försetts med ett Plus-märke utöver frimärket ska postas senast den 10 februari.

Temat för årets frimärken för alla hjärtans dag är Vi tar hand om varandra. Frimärkshäftet består av sex olika inrikes fixvärdemärken.

Den internationella Valentindagen har rötterna i antikens Rom på 200-talet. Dagen infaller den 14 februari, och den har firats i Finland sedan 1980-talet under namnet Alla hjärtans dag och med det innehåll som vi förknippar med dagen. Till skillnad från den internationella högtidsdagen är alla hjärtans dag i Finland mer allmänt känt som en dag för att komma ihåg vänner och inte endast som en romantisk högtidsdag för kärlekspar. Firandet av alla hjärtans dag etablerades i den finska almanackan i slutet av 1980-talet. Finlands Röda Kors och Posti kampanjade tillsammans för vänskapens fest år 1987.