Visa alla utgåvor

Vi förnyar vår företagskundtjänst från och med 1.2.2021

Vi utvecklar vår kundtjänst, och från och med början av februari betjänas du av team som är specialiserade på Postis olika affärsverksamheter. Målet är att koncentrera kompetensen, erbjuda snabbare kundservice och förbättra kundupplevelsen. I och med reformen inför vi nya servicenummer för kunder hos frakttjänster, där frakttjänsternas egna kundserviceteam svarar på frågor som gäller frakt. De övriga servicenumren och servicekanalerna ändras inte. I samband med detta förnyar vi även vår telefonväxel.

Från och med den 1 februari 2021 når du vår företagskundtjänst enligt följande:

  • paket, brev, tidningar och marknadsföring 0200 77000

  • frakt 0100 3311

  • näthandlare 020 452 0203.

Vi betjänar dig i följande frågor, precis som tidigare:

  • beställning och avtal

  • tjänsterådgivning

  • försändelseuppföljning och förfrågningar

  • fakturering

  • rådgivning om självbetjäningskanalerna.