Visa alla utgåvor

Utdelningen av papperspost sker som regional varannandagsutdelning i Esbo och Grankulla från början av september

Inom Esbo- och Grankullaområdet sker utdelningen med varannandagsutdelning -modellen från början av september. Liknande Utdelningsmodelen används i hela övriga Norden. Nu varannandagsutdelning -modellen tas den för första gången i bruk i Finland.

Den nya utdelningen tas i bruk den 6 september. I övriga landet fortsätter utdelningen som tidigare. De nya utdelningssätten tas i bruk i övriga landet inom ramarna för det antal försändelser som delas ut och kundbehoven samt tidtabellerna som förhandlas med vår personal.

En så obemärkt förändring som möjligt för kunder

- Postmottagaren kan märka förändringen i att det tillsammans med morgonens dagstidning även kan komma också annan post. Dessa kan vara brev, tidskrifter och reklam samt småpaket som ryms in i brevinkastet eller -lådan. Försändelserna anländer de utdelningsperioder som överenskommits i serviceavtalet mellan det avsändande företaget och Posti, berättar distriktschef Hannu Riihimäki.

Varannandagsutdelning innebär att posten i Esbo och Grankulla delas ut varannan dag per postnummer. Till exempel delas posten ut i postnummerområde 02100 måndag, onsdag och fredag den första veckan och i område 02200 tisdag och torsdag samma vecka. Följande vecka växlar man utdelningsdagar. Rytmen upprepas i tvåveckorsperioder. Under mellandagarna återstår det mycket lite att dela ut.

Tidigutdelning sker varje veckodag, som tidigare, och en del av dagsposten kan vid behov delas ut samtidigt med dagstidningen. Posti delar fortfarande försändelser sju dagar i veckan, men inte alla produkter alla dagar, utan enligt den utdelningsperiod som överenskommits med avsändarkunderna. För de samhällsomfattande tjänsterna sker utdelningen enligt postlagen.

Det blir inga ändringar i utdelningen av dagstidningar utan de delas alltjämt ut alla veckodagar som tidigutdelning. Det blir heller inga ändringar i utdelningen av Postinen. Varannandagsutdelning -modellen gäller inte heller utdelningen av paket.

Bilden visar ett exempel på rytmen i postnummerområdets, till exempel 02100 Esbo, varannandagsutdelning under två veckor. Dagstidningar delas ut i tidigutdelning varje morgon och med tidningen kan det även komma annan post.

En utdelningsmodell passar inte alla kunder, alla modeller beaktar dock klimatbehoven

Varannandagsutdelning har fått ett positivt mottagande både av de avsändande och mottagande kunderna i Norden. Med modellen har man kunnat dämpa kostnadsstigningen även om försändelsernas totala antal alltjämt sjunker kraftigt. På så sätt kan man förlänga livscykeln hos utdelningen av papperspost.

En utdelningsmodell passar inte alla kunder och därför planerar Posti nya modeller för olika slags kundbehov. Vi har beaktat inte bara det nationella försändelsebehovet utan även lokala frågor. I våra tjänster ingår även klimatmål som vi tror att också våra kunder kan ha nytta av. Vi har med hjälp av ruttoptimeringen minskat på antalet kilometer, bränslekostnader och koldioxidutsläpp och vi har förbundit oss vid att trycka ner våra egna utsläpp till noll innan 2030.

För personalen innebär förändringen mer heltidsarbete och mindre deltid

Utöver att dämpa kostnaderna är ett viktigt mål att bevara utdelningspersonalens arbetstimmarar som heltidsjobb och minska på antalet deltidsuppgifter. Det finns alltjämt ett behov av deltidsjobb, men varannandagsutdelning-modellen möjliggör bättre heltidsarbetet. Enligt uppskattningar just nu är nedskärningsbehovet högst 17 personer inom Esboområdets grundutdelning.

- Utöver heltidsjobb kan vi bygga upp arbetshelheter med utdelning och förarbete, som möjliggör arbetsrotation inom olika utdelningsuppgifter. De nya sorteringstidtabellerna gör det bättre än tidigare även möjligt att beakta personalens livssituation. Vi letar tillsammans med de som sägs upp från utdelningen efter möjligheter att jobba inom Posti-koncernen med andra uppgifter, berättar Hannu Riihimäki.