Visa alla utgåvor

USA kommer inte längre att acceptera varuförsändelser, vars innehåll inte har deklarerats hos Posti

Kom ihåg att ange detaljerade förhandsuppgifter om innehållet i brev och paket som skickas utanför EU och innehåller varor.

På grund av ändringar i de internationella reglerna krävs detaljerade förhandsuppgifter om innehållet i postförsändelser som innehåller varor (brev och paket) och som skickas till länder utanför EU. Dessa uppgifter förmedlas till postoperatörerna i adresslandet och eventuella transitländer samt även bland annat till tullmyndigheterna. Förändringen trädde i kraft i början av år 2021. Bland annat tull- och gränsbevakningsväsendet i USA har nu infört strängare kontroller av internationella postförsändelser. Försändelserna returneras från USA fr.o.m. 1 september, om innehållsdeklarationen saknas eller är bristfällig.

Gör så här när du skickar varuförsändelser till USA och till länder utanför EU Om du betalar kontant och försändelsen ska till ett land utanför EU, ska du ange varuförsändelsens innehåll i en CN22- eller CN23-tulldeklaration både på försändelsen och elektroniskt. Dessa uppgifter vidarebefordras till de aktörer som behöver dem när du fyller i uppgifterna i vår webbtjänst på posti.fi eller på posten. Följande uppgifter krävs:

• Avsändarens och adressatens fullständiga namn- och adressuppgifter • Innehållsdeklaration: • Detaljerad beskrivning av varan på engelska och uppgift om varans mängd, t.ex. men’s cotton shirt, 2 pcs • Vikten för respektive vara i kilogram, t.ex. skjortorna ovan, sammanlagt 0,450 kg • Värdet för respektive vara och valuta, t.ex. 48,60 EUR • Försändelsens totala vikt • Försändelsens totala värde och valuta Fäst en ifylld CN22-tulldeklaration med streckkod på brevförsändelsen (elektroniskt ifylld på posti.fi/tullaustiedot och därefter som utskrift eller självhäftande etikett som fästs på brevet). Utskriften eller etiketten ska undertecknas och dateras. Om värdet på brevets innehåll är över 300 SDR (cirka 350 euro), bifogas även en CN23-tulldeklaration enligt adresslandets anvisningar. Vid behov kan du skriva ut en CN23-tulldeklaration från Postis webbplats eller hämta en på posten. Tidigare om varuförsändelsernas förhandsuppgifter: Alltmer detaljerade förhandsuppgifter krävs om innehållet i varuförsändelser som skickas till länder utanför EU – posti.fi