Visa alla utgåvor

USA kommer inte längre att acceptera varuförsändelser, vars innehåll inte har deklarerats hos Posti

Kom ihåg att ange detaljerade förhandsuppgifter om innehållet i brev och paket som skickas utanför EU och innehåller varor.

I enlighet med den internationella avtals- och lagstiftningsreformen krävs fullständiga förhandsuppgifter om innehållet i postförsändelser som innehåller varor (brev och paket) och som skickas till länder utanför EU. Förändringen trädde i kraft i början av år 2021. Bland annat tull- och gränsbevakningsväsendet i USA har nu infört strängare kontroller av internationella postförsändelser. Försändelserna returneras från USA fr.o.m. 1 september, om innehållsdeklarationen saknas eller är bristfällig. Gör så här när du skickar varuförsändelser till USA och till länder utanför EU Avtalskunder Skicka de uppgifter som krävs i tulldeklarationen CN22 eller CN23, beroende på försändelsens värde, till Posti med ett EDI-meddelande. Handlingen ska även fästas utanpå försändelsen. Följande uppgifter krävs: • Avsändarens och adressatens fullständiga namn- och adressuppgifter • Innehållsdeklaration: • Detaljerad beskrivning av varan på engelska och uppgift om varans mängd, t.ex. men’s cotton shirt, 2 pcs • Vikten för respektive vara i kilogram, t.ex. skjortorna ovan, sammanlagt 0,450 kg • Värdet för respektive vara och valuta, t.ex. 48,60 EUR • Försändelsens totala vikt • Försändelsens totala värde och valuta Avsändaren ska även bekräfta uppgifterna på tulldeklarationen med datum och underskrift eller genom att godkänna uppgifterna i nättjänsten. Det är även möjligt att meddela följande icke obligatoriska uppgifter om försändelsens innehåll: • Tullens tariffnummer (minst sex siffror). Tariffnumret har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiellt syfte. • Varans ursprungsland. Uppgiften har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiellt syftet. Brevförsändelser utan uppföljning Avtalskunders brevförsändelser som innehåller varor, som inte följs upp och som adresserats till länder utanför EU ska förses med en CN22-tulldeklaration med streckkod. Varuinnehållet meddelas med tulldeklarationen. Handlingen ska även fästas utanpå försändelsen. Expressbrev (när du använder en separat expressetikett) Du kan använda verktyget för registrering av förtullningsuppgifter för brev utan uppföljning (www.posti.fi/tullaustiedot) även för expressbrev om du använder en expressetikett. Fyll i de nödvändiga uppgifterna på CN22-blanketten, mata in expressbrevets försändelsekod i verktyget, skriv ut blanketten, underteckna den och fäst den på försändelsen tillsammans med expressetiketten. Försändelser som betalas med kontanter Fäst en ifylld CN22-tulldeklaration med streckkod på brevförsändelsen (elektroniskt ifylld på posti.fi/tullaustiedot och därefter som utskrift eller självhäftande etikett som fästs på brevet). Utskriften eller etiketten ska undertecknas och dateras. De uppgifter som behövs vid paketförsändelser förmedlas elektroniskt antingen via nättjänsten för sändning av paket eller i anslutning till att paketet sänds på Postis serviceställe. Handlingen ska även fästas utanpå försändelsen. Tidigare om varuförsändelsernas förhandsuppgifter: Alltmer detaljerade förhandsuppgifter krävs om innehållet i varuförsändelser som skickas till länder utanför EU – posti.fi