Visa alla utgåvor

Undersökning: nästan 80 procent av finländarna tänker skicka ut julhälsningar – traditionen är viktigare än någonsin. Julklapparna inhandlas däremot allt oftare på webben.

Julkortstraditionen är fortfarande stark i Finland. I år tänker nästan 80 procent av alla finländare skicka ut julhälsningar, och hela 90 procent av dem som skickar ut julhälsningar ser det som en tradition de vill bevara. Samtidigt köper allt fler finländare julklappar på nätet: Sammanlagt 53 procent har köpt eller tänker köpa julklappar på webben. Det framgår av en enkätundersökning som Posti låtit göra under den senare hälften av november.

Enligt undersökningen är kort och brev som skickas på posten det populäraste sättet att förmedla julhälsningar även i år. Korten är antingen köpta eller så har avsändaren själv gjort dem. Många postar korthälsningar som de gjort av egna fotografier.

”Julkortet är ett vackert och traditionellt sätt att glädja och skicka hälsningar. Det är fint att traditionen fortsätter från ett decennium till ett annat och att vi på så vis kan överföra traditionen till nya generationer. Enligt undersökningen förmedlar pappersjulkortet personliga och varma tankar från avsändaren till mottagaren”, säger Tuija Åkerman som ansvarar för Konsumentbrevtjänster vid Posti.

Enligt undersökningen är syftet med julhälsningar att ge glädje till familjen, släkten och den närmaste kretsen. Även i år planerar de som svarade på enkäten att skicka flest hälsningar till syskon och kusiner samt till mostrar, fastrar, morbröder och farbröder. Många vill också komma ihåg sina nuvarande och gamla grannar med julkort.

Hela 95 procent av dem som skickar julhälsningar meddelade i enkäten att deras motiv är att glädja mottagaren. Traditionsvärdet betonades också i enkäten: Hela 90 procent betraktade julhälsningar som en tradition som de vill upprätthålla. I fjol var motsvarande siffra 81 procent. Ömsesidighet var ytterligare en viktig orsak; respondenterna vill skicka julhälsningar till personer som skickat julhälsningar till dem själva.

Om det inte är möjligt att träffa den närmaste kretsen ansikte mot ansikte i jul, får hälsningar i form av kort ännu större betydelse än tidigare. ”Julkort, julbrev eller fotografihälsningar som skickas på posten är ett vackert sätt att minnas närstående när coronasituationen fortfarande kastar en skugga över våra liv. Julhälsningarna gläder mottagarna länge”, säger Åkerman.

Allt fler inhandlar julklapparna på webben

För julklapparnas del visar enkätens resultat att pandemiläget medfört en ökning i webbhandeln: mer än hälften (53 %) av respondenterna uppgav att de redan köpt eller tänker köpa julklappar på webben. Av dem som upplever sig själv vara föregångare har t.o.m. 81 procent valt att julhandla på webben.

De viktigaste orsakerna att handla på webben är möjligheten att handla när man vill (59 %), webbutikernas breda utbud (53 %), enkel köpprocess på webben och tidsbesparing (50 %) samt stressfriheten i att handla på webben (42 %). Också konkurrenskraftiga priser, specialerbjudanden och trygga transaktioner nämndes bland de skäl som får finländarna att julhandla på webben.

”Enligt vår tidigare Stora näthandelsundersökning visar näthandels tillväxt inga tecken på att avta. De färska enkätresultaten bekräftar det: handeln, också julhandeln, kommer att övergå till webben permanent”, säger Tommi Kässi, affärsverksamhetsdirektör för Postis paket- och näthandelstjänster.

Postis enkät genomfördes av IROResearch Oy i dess riksomfattande konsumentpanel 16–24.11.2021. Enkäten hade sammanlagt 1 000 respondenter. Undersökningens felmarginal är högst ca + 3,2 %-enheter.