Visa alla utgåvor

Undersökning: I Finland kommer e-handeln att öka inom landet och i närliggande områden – Kinas popularitet avtar

Under de senaste åren har kinesiska webbutiker runt om i världen varit ledande inom e-handeln. Nu har EU-ländernas roll förstärkts och Kinas popularitet håller på att stagnera. Denna förändring förklaras särskilt av Brexit och EU:s reform av mervärdesbeskattningen som trädde i kraft förra året. Inom EU har e-handeln ökat avsevärt.

Uppgifterna framgår av en undersökning om e-handeln som publicerats av den internationella postorganisationen International Post Corporation (IPC). Posti publicerade de resultat från undersökningen som gäller Finland i dag. IPC:s årliga gränsöverskridande undersökning besvarades av 33 179 e-handelskunder i 40 länder. I Finland svarade 1 030 personer på undersökningen.

”Vi ser en tydlig förändring i den internationella e-handeln. E-handeln har ökat under hela coronatiden och nu har köparna i större utsträckning övergått till att använda webbutiker i hemlandet och i närliggande regioner. EU:s reform av mervärdesbeskattningen trädde i kraft i början av juli, så dess inverkan på antalet beställda produkter, särskilt från Kina, kommer vi att se i sin helhet först i år”, säger Kaj Kulp, direktör för Postis internationella e-handelstjänster. EU-ländernas roll förstärks – Brexit och momsreformen förklarar förändringen

Storbritannien lämnade EU den 1 januari 2020. Ungefär en tredjedel (31 %) av alla finländare som handlar på nätet upplever att Brexit har påverkat deras köpbeteende. De europeiska nätkonsumenterna upplever att effekten av Brexit är lika stor. Fler tullavgifter och högre produktpriser är de största förändringarna för konsumenterna.

En annan stor förändring var reformen av mervärdesbeskattningen för e-handeln som trädde i kraft inom hela EU i början av juli 2021. Enligt den måste alla försändelser från länder utanför EU förtullas och beläggas med mervärdesskatt. Tidigare har man inte behövt betala mervärdesskatt på försändelser med varor värda under 22 euro som beställts från länder utanför EU. Nästan hälften (43 %) av finländarna som handlar på nätet upplever att momsreformen har påverkat deras köpbeteende. Ökade tullavgifter, högre produktpriser och den ökade arbetsmängden i samband med vissa skeden av tullbehandlingen har haft störst inverkan på finländarnas köpbeteende. Tyskland snäppet populärare än Kina Inom den internationella e-handeln är Tyskland (42 %), Kina (40 %) och Sverige (24 %) de mest populära länderna bland finländarna. Efter dessa kommer Storbritannien (19 %), USA (18 %) och Estland (7 %).

Tyskland ökade sin andel av de finländska nätkonsumenternas inköp med 5 procentenheter under det senaste året och gick om Kina för första gången i undersökningens historia. På motsvarande sätt minskade Kinas andel med 9 procentenheter och Storbritanniens med 5 procentenheter.

Från de länder som är populära bland finländarna levereras nästan hälften av nätinköpen från Tyskland och mer än 60 procent av inköpen från Sverige på mindre än en vecka.

40 procent av finländarna fick gratis leverans för sina nätinköp från utlandet, jämfört med 60 procent i andra länder.

I Finland kommer e-handeln att öka inom landet och i närliggande områden

Intresset för det inhemska utbudet på nätet har ökat under hela coronatiden och ökningen ser inte ut att avta. Majoriteten av finländarna (68 %) har för avsikt att köpa mer från inhemska webbutiker i framtiden. Även närområdenas popularitet ökar. Hälften (49 %) tänker öka sina e-inköp från grannländerna och 54 procent från EU-länderna. På motsvarande sätt planerar mer än hälften att minska sina e-inköp från Kina och från Storbritannien.

Globala plattformsjättar dominerar e-handeln – Amazons popularitet ökar även i Finland

13 procent av alla finländare som handlat i utländska webbutiker uppgav att de hade gjort sina inköp från Amazon och den kinesiska webbutiken Wish. Cirka tio procent uppgav att de hade handlat från Zalando, eBay och AliExpress. Amazon har stadigt ökat sin popularitet i Finland i takt med att Wishs popularitet har minskat. Även Zalandos popularitet ökade förra året.  

Så många som en fjärdedel av européernas senaste e-köp från utlandet kom från Amazon, en femtedel från Alibaba/AliExpress och tio procent från eBay. Upp till en tredjedel av de tillfrågade i Finland skulle vara intresserade av att gå med i Amazon Prime-medlemsprogrammet om det fanns tillgängligt i Finland. Konsumenterna i USA (73 %), Spanien (68 %) och Italien (66 %) är de största användarna av Amazon Prime. 

Svenskarna, esterna och danskarna handlar i webbutiker i Finland

De finländska webbutikernas produkter exporteras mest till närområdena. Av de svenska och estniska nätkonsumenter som svarade på undersökningen uppgav 14 procent att deras senaste köp var från Finland. Danmark kom på tredje plats (11 %).

Den främsta orsaken till att utländska nätkonsumenter handlar i finländska webbutiker är att produkten inte finns någon annanstans. Snabba leveranser tilltalar 38 procent av respondenterna och 36 procent anger det låga priset på produkten som orsak.