Visa alla utgåvor

Undersökning: Majoriteten av finländarna föredrar inhemska webbutiker på Black Friday och andra handelsdagar

Handelsdagarna Singles’ Day, Black Friday och Cyber Monday fortsätter att öka sin popularitet i Finland. Undersökningen som Posti genomfört för andra året i rad visar att man under handelsdagarna gör inköp särskilt på nätet och att handelsdagarnas popularitet betonas bland kvinnor och unga. Undersökningen genomfördes i mitten av oktober och besvarades av tusen finländare.

”Julen är en hektisk tid för oss på Posti, och även handelsdagarna syns i paketleveranserna. Särskilt Black Friday är populär och många börjar då köpa julklappar, vilket den nya undersökningen visar. Eftersom handelsdagarna är starkt nätbaserade ville vi i år också ta reda på vilka faktorer som påverkar inköp på nätet, såsom vikten av inhemskt ursprung och miljövänliga transporter, berättar Postis affärsverksamhetsdirektör Tommi Kässi.

Black Friday är fortfarande den mest populära handelsdagen och kvinnor köper då mer än män

Den mest populära handelsdagen bland finländare är Black Friday, med ursprung i USA, som i år firas den 25 november. Nästan varje finländare (94 %) känner till namnet på dagen, och 34 procent uppger att de gjorde inköp under förra Black Friday. I fjol var motsvarande siffra 30 procent.

Singles’ Day och Cyber Monday är lite bättre kända i år. Av respondenterna känner 54 procent igen namnet på båda handelsdagarna. I fjol var motsvarande siffror 46 procent (Singles’ Day) och 52 procent (Cyber Monday). Singles’ Day, som har sitt ursprung i Kina, firades den 11 november, och det amerikanska Cyber Monday firas den 28 november.

Kvinnor handlar i genomsnitt mer under handelsdagarna än män. Av kvinnorna gjorde 41 procent inköp under Black Friday i fjol. Bland män var motsvarande siffra 27 procent. I fjol köpte 10 procent av kvinnorna och 6 procent av männen något under Cyber Monday. Under Singles’ Day å sin sida gjorde 4 procent av kvinnorna och 3 procent av männen inköp i fjol.

Knappt hälften bekantar sig med erbjudandena i förväg, unga tänker köpa mer

Något fler planerar att förbereda sig inför handelsdagarna bättre än förra året. 48 procent (44 %) tänker på förhand bekanta sig med Black Friday-erbjudanden, 14 procent (12 %) med Cyber Monday-erbjudanden och 7 procent (7 %) med Singles’ Day-erbjudanden. Black Friday är den mest efterlängtade av shoppingdagarna som 53 procent av respondenterna uppger sig se mest fram emot.

Av respondenterna tänker 21 procent göra inköp på Black Friday, 5 procent på Cyber Monday och 2 procent på Singles’ Day. Ju yngre respondenten var, desto mer sannolikt var det att hen ska göra inköp. Av personer i 18–24 års ålder tänker 40 procent handla på Black Friday, 12 procent på Cyber Monday och 6 procent på Singles’ Day.

Av respondenterna tänker en fjärdedel (25 %) börja köpa julklappar på Black Friday, av personer i 25–34 års ålder knappt hälften (41 %). 4 procent gör sina första julklappsinköp på Cyber Monday och 2 procent på Singles’ Day.

Inköpen är koncentrerade till nätet där man vill gynna inhemska produkter

Inköpen under handelsdagarna görs oftast på nätet. Av respondenterna föredrar 46 procent webbutiker. Nätets popularitet betonas särskilt bland 25–34-åringar: av dem gör 71 procent sina inköp främst på nätet under handelsdagar.

Inhemskt ursprung ses som viktigt. Majoriteten (85 %) vill gynna inhemska webbutiker under handelsdagarna.

Transportföretagets miljövänlighet är viktig även under handelsdagar. Av respondenterna tar 38 procent hänsyn till detta när de väljer leveranssätt för sina inköp. Särskilt kvinnor (42 %) och personer i 18–24 års ålder (47 %) uppger att detta har åtminstone något slags inflytande på beslutsfattandet i webbutiken.

Postis enkät genomfördes av IROResearch Oy i dess riksomfattande konsumentpanel 11–19.10.2022. Enkäten hade sammanlagt 1 000 respondenter.