Visa alla utgåvor

Undersökning: 80 % av finländarna kommer ihåg varandra med julhälsningar

Julkortstraditionen är fortfarande stark i Finland. Totalt 80 % av finländarna tänker skicka en julhälsning även i år. Det visar en enkät som Posti lät göra i slutet av november. Största delen av julhälsningarna förmedlas i form av kort eller brev som skickas på posten.

Enligt undersökningen är kort och brev som skickas på posten det populäraste sättet att förmedla julhälsningar även i år. Korten är antingen köpta eller så har avsändaren själv gjort dem. Många postar korthälsningar som de gjort av egna fotografier.

– Det är glädjande att julkortstraditionen verkar hålla i. Julkortet är ett behändigt, vackert och traditionellt sätt att glädja och skicka hälsningar. Fysiska kort ger mottagaren glädje också efter mottagningsögonblicket eftersom största delen av de svarande meddelar att de håller korten framme under hela julsäsongen. För många kan en rad glada julkort vara en viktig del av juldekorationerna i hemmet, säger Tuija Åkerman från Posti.

Enligt undersökningen är syftet med julhälsningar att ge glädje till familjen, släkten och den närmaste kretsen. Flest hälsningar planerar de svarande att skicka till syskon och kusiner samt till mostrar, fastrar, morbröder och farbröder.

Totalt 24 % av de svarande tänker skicka en julhälsning till alla av vilka de själva fått ett julkort. Dessutom vill 4 % av de svarande skicka en julhälsning till ett sällskapsdjur.

Hela 94 % av dem som skickar julhälsningar meddelade i enkäten att deras motiv är att ge glädje till mottagaren medan 81 % betraktade julhälsningar som en tradition som de vill upprätthålla. Ömsesidighet var ytterligare en viktig orsak; de svarande ville skicka julhälsningar till personer som skickat julhälsningar till dem själva.

I år sätter coronaläget en särskild prägel på julsäsongen. Om det inte är möjligt att träffa den närmaste kretsen ansikte mot ansikte i jul, får hälsningar i form av kort ännu större betydelse än tidigare.

– Julkort, julbrev eller fotografihälsningar som skickas på posten är coronatrygga sätt att minnas närstående och att skapa närhet i tankarna, påminner Tuija Åkerman.

Inrikes julkort försedda med frimärket Byatomten (1,20 €) eller med julens fixvärdemärken från tidigare år hinner fram i tid när de skickas senast måndagen 14.12. Kort kan läggas i brevlådan fram till klockan 24. Du känner igen märkena på snöflingan. Om du vill, kan du posta alla kort på en gång genom att lägga dem i Postis röda kuvert.

Julkort försedda med inrikes fixvärdemärket Julstuga (1,75 €) eller något annat inrikes fixvärdemärke delas ut till mottagarna före jul om de postas senast torsdagen den 17 december i enlighet med tiderna för tömning av brevlådor och inlämningspunkterna på postens serviceställen. Dessa märken känner du igen på symbolen Finlands karta.

Om du sänder julkort i sista minuten hinner de fram när du lägger till ett Plus-märke bredvid inrikes fixvärdemärket och postar dem senast den 21 december i enlighet med tiderna för tömning av brevlådor och inlämningspunkterna på postens serviceställen. Postis Plus-märke är ett extra märke som fogas till ett vanligt brev eller kort. Ett brev eller kort med detta märke delas ut snabbare till mottagarna, på den andra arbetsdagen efter postningsdagen. Med Plus-märket ser du också när ditt brev delats ut.

Postis enkät genomfördes av IROResearch Oy i dess riksomfattande konsumentpanel 17–26.11.2020. Enkäten hade sammanlagt 1 000 svarande. Undersökningens felmarginal är högst ca + 3,2 %-enheter.

De sista inlämningsdagarna för julposten och tips för en smidigare jul: posti.fi/sv/privat/jul