Visa alla utgåvor

Till företag: ändringar i avgifter för utrikes pakettjänster från och med 3.5

Coronapandemin har drastiskt minskat den internationella flygtransportkapaciteten, vilket har lett till att kostnadsnivån har ökat för internationella transporter. Avgifterna för flygtransport har blivit två till tre gånger högre jämfört med tiden före pandemin. Samtidigt har vi lyckats öppna utländska mål dit kontakterna har varit avbrutna. Exempel på dessa är Australien och Nya Zeeland. På grund av de ökade kostnaderna för flygtransport kontrollerar vi våra avtalspriser för utrikes pakettjänster enligt följande: 3.5.2021 från och med

  • Avgifterna för EMS- och Priority-paket som används vid Postis utrikes leveranser stiger med 2,50 euro/kilo för avgiftszonerna 3 och 4.

  • Prisändringen gäller inte zonerna 1 och 2 eller övriga utrikes pakettjänster.

De nya priserna träder automatiskt i kraft 3.5.2021. Ändringarna gäller även avtalsprislistan. De nya avtalspriserna visas på vår webbplats så snart de trätt i kraft. Avgiftszonerna finns här.