Visa alla utgåvor

Posti: Postmängden har minskat permanent – priset för frimärken justeras för att täcka utdelningskostnaderna

Priserna för Postis kontanta brevtjänster ändras den 11 maj 2021. De kontanta brevtjänsterna omfattar bland annat samhällsomfattande inrikes och utrikes brev som är försedda med frimärke.

Den finländska konsumenten använder i medeltal mindre än 20 euro per år för sändning av brev. De ändrade priserna innebär därför en ökning på mindre än 2 euro per år.

Hushållen får i dag endast 3,5 adresserade försändelser i veckan

I och med digitaliseringen har postmängden minskat permanent, och minskningen fortsätter. Coronapandemin påskyndade minskningen av postmängden rejält i fjol och har dessutom ökat kostnadstrycket genom att höja enhetskostnaderna för brevutdelning samt kostnaderna för utrikes försändelser.

Över 60 procent av brevmängden har försvunnit under 2000-talet i takt med att den elektroniska kommunikationen ökat. Under år 2020 minskade antalet utdelade brev med 16 procent. Den vikande trenden inom papperspost kommer inte att stanna av. Med den nuvarande takten beräknas mängden brev minska med upp till hälften från dagens nivå under de nästa tre åren. Enligt prognosen kommer endast i genomsnitt två adresserade försändelser att delas ut till hushållen per vecka år 2023. Postis verksamhet finansieras av intäkter från de tjänster som kunderna betalar för, och bolaget får inget statligt stöd för sin verksamhet.

Prishöjningen säkerställer samhällsomfattande tjänster i hela Finland

– Vi är övertygade om att efterfrågan på riktiga brev och kort kommer att fortsätta länge än till följd av deras utmärkta uppmärksamhetsvärde. Vi tvingas höja priserna för att avgifterna ska täcka utdelningsnätets kostnader då utdelningsmängderna minskar. Ju färre kort och brev som skickas, desto högre blir behandlings- och utdelningskostnaderna för ett enskilt brev eller kort, säger Tuija Åkerman.

Behandlingen och sorteringen av brev med frimärke omfattar ett flertal manuella arbetsskeden från insamling till sortering och utdelning. Under en normal utdelningsdag omfattar postutdelningen totalt omkring 300 000 kilometer. Genom att prissätta portona så att de täcker kostnaderna för utdelningsnätet kan Posti garantera samhällsomfattande tjänster i hela Finland.

Inrikes brev delas in i fyra viktklasser enligt gramvikt. Priset för inrikes kort och brev på högst 50 gram är 1,85 euro från och med den 11 maj 2021 (+ 0,10 euro).

Priset för utrikes kort och brev på högst 20 gram är 1,95 euro i Priority-klass (+ 0,10 euro).

Priset för julhälsningar stiger till 1,30 euro (+ 0,10 euro).

Priserna för alla inrikes viktintervall motsvarar priset för ett fixvärdemärke. För det lättaste brevet eller postkortet (1–50 g) räcker det med ett fixvärdemärke, för nästa viktklass (51–250 g) räcker det med två fixvärdemärken och för den tredje viktklassen (251–1 000 g) behövs fyra fixvärdemärken. De tyngsta breven på upp till två kilo kräver sex fixvärdemärken. Alla inrikes och utrikes fixvärdemärken som köpts före prisökningen duger som sådana, utan extra frimärken, även efter ändringen. Även gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken kan fortfarande användas. Deras värden motsvarar inrikes fixvärdemärke, vars värde från och med den 11 maj 2021 är 1,85 euro.

De nya priserna för alla brevtjänster finns i prislistan på Postis webbplats www.posti.fi/priser. Ändringarna gäller inte priserna för avtalskunder. Frimärken kan köpas på cirka 3 000 försäljningsställen och i Postis webbutik: www.posti.fi/ostoksille.