Visa alla utgåvor

Posttransporterna mellan Finland och Storbritannien fördröjs på grund av transportkapaciteten och gränsformaliteter

Coronapandemin och Brexit påverkar transportkapaciteten och gränsformaliteter, vilket ytterligare fördröjer postgången mellan Finland och Storbritannien.

Uppdaterad information 9.3.2021: Transporten av postförsändelser från Finland till Storbritannien håller på att återgå till det normala. För närvarande finns det transportkapacitet. Situationen kan dock ändras snabbt.

***

Uppdaterad information 4.3.2021: Det har förekommit betydande dröjsmål i postförsändelserna från Finland till Storbritannien. Orsakerna till dröjsmålen är en begränsad transportkapacitet, nya gränsformaliteter på grund av Brexit samt de utmaningar coronamutationerna inneburit. *** Transportkapaciteten till Storbritannien är begränsad och gränsformaliteter fördröjer nu all godstrafik över Storbritanniens gränser, även postgången. Även Royal Mails posthantering har blivit långsammare, vilket orsakar fördröjningar i postutdelningen inom landet. Försändelser som skickas både till och från Finland kan fördröjas mycket. Det är också bra att notera att det kan förekomma brister i försändelseuppföljningen och att den utlovade leveranstiden inte kan garanteras. Vi letar hela tiden efter flyg- och landsvägstransporter till Storbritannien.

Mer information:

https://www.posti.fi/sv/kundsupport/sandning/landspecifika-uppgifter https://www.posti.fi/sv/kundsupport/meddelanden/postis-tips-till-foretag