Visa alla utgåvor

Posttjänster planerar: Under slutet på året finns det rikligt med försändelser att dela ut på fredagar, tillbaka till den lättare fredagsutdelningen i januari 2021

I juni-oktober hade Posttjänsterna en lättare utdelning på fredagar, eftersom antalet brev, tidningar och reklam har minskats permanent och med coronapandemin minskat ytterligare. Säsongen i slutet av året underlättar situationen tillfälligt, vilket betyder att även på fredagar finns det gott om försändelser som ska delas ut. Efter julen väntas det ändå att antalet försändelser går tillbaka till den nivå som det var före säsongen och därför planerar vi att ta den lättare fredagsutdelningen i bruk igen i början av januari 2021.

Över 60 procent av brevmängden har försvunnit under 2000-talet i takt med den elektroniska kommunikationen. Därtill har coronapandemin orsakat en ytterligare minskning av särskilt brevposten. Nuförtiden får ett hushåll endast 3,5 adresserade försändelser i veckan.

– Julsäsongen är klart årets livligaste tid för postutdelningen när konsumenternas julpost gör att antalet försändelser blir mångdubbelt för några veckor. Vi ser fram emot att få göra jul tillsammans med våra kunder. Efterfrågan på tjänsterna sjunker alltid efter säsongen så vi och vår personal förbereder oss på det i god tid. Det ser ut som att coronapandemin även kommer att fortsätta och den har sin egen verkan på antalet försändelser, säger produktionsdirektör Sami Reponen vid Posttjänster.

I november–december levererar postutdelarna tiotals miljoner tidningar, brev, tidskrifter, reklam, julhälsningar och paket till hem och företag. Traditionellt är måndag, onsdag och torsdag de livligaste dagarna för postutdelningen, men under säsongen finns det rikligt med olika typer av postförsändelser att dela ut även på fredagar och under veckan före jul vid behov även på tisdagar. Paket delas ut även på lördag till upphämtningsställen. 

Tillbaka till den lättare fredagsutdelningen enligt planen i januari 2021

Enligt planen skulle vi gå tillbaka till den lättare fredagsutdelningen i januari 2021, om postmängden tillåter det.

– Den lättare fredagsutdelningen som vi planerar ska börja i januari 2021 är redan bekant för vår personal och våra kunder från våren och hösten i år. – Det är bra att komma ihåg att Posti fungerar helt utan offentligt stöd. Med dessa åtgärder strävar vi efter att vår verksamhet ska vara lönsam, så att vi alltid kan sörja för kontinuiteten i medborgarnas och företagens posttjänster, klargör Sami Reponen.

Avsändarna och postmottagarna skulle se återgången till den lättare fredagsutdelningen på det viset att de försändelser som schemalagts till fredag skulle i regel delas ut redan på torsdag. Det är möjligt att tidigarelägga utdelningen eftersom postmängden är så liten att försändelserna kan sorteras tidigare.

– Vi sätter oss igen vid ett gemensamt bord med vår personal och i samarbete går vi igenom vår plan och alla våra åtgärder för att anpassa oss till situationen. Eventuella deltidspermitteringar inom vår produktion skulle inte påverka kundernas service, utan permitteringarna skulle igen ordnas så att tjänsterna kan produceras trots permitteringarna, berättar Sami Reponen.

Samarbetsförhandlingarna om eventuella deltidspermitteringar på högst 30 dagar i 2021 gäller endast grundutdelningen inom Posttjänster-affärsgruppen, inte andra Postis funktioner.

Den lättare fredagsutdelningen gäller inte tidigutdelningen av dagstidningar och inte heller utdelningen av paket. Dagstidningar som gått i grundutdelningen på fredagar, dvs. tillsammans med dagsposten, skulle fortsättningsvis delas ut på fredag. Även Postis serviceställen och kundtjänst betjänar normalt utan ändringar.