Visa alla utgåvor

Postis anvisning gällande dataintrånget hos Vastaamo: Så här ställer du in formulärspärr och flyttskydd (uppdaterad 30.10.2020)

Posti och myndigheterna rekommenderar att du vidtar vissa skyddsåtgärder om du är offer för det dataintrång som skedde hos Psykoterapicentret Vastaamo. Vänligen observera att du också ska kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du vill skydda din adress.

Uppdaterad information 30.10.2020: Alla begäran kommer att behandlas och aktiveras även under helgen. Bekräftelsemeddelandena ska skickas till kunder på måndag.

Posti och myndigheterna rekommenderar att du vidtar vissa skyddsåtgärder om du är offer för det dataintrång som skedde hos Psykoterapicentret Vastaamo. Vänligen observera att du också ska kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du vill skydda din adress.

Formulärspärr

Genom att ställa in en formulärspärr säkerställer du att ingen kan göra en flyttanmälan på din adress med ett pappersformulär även om dina personuppgifter har blivit stulna.

Logga in på våra tjänster antingen på vår webbplats eller i appen OmaPosti, som du kan ladda ned på din telefon. När du loggat in, gå till förbudet mot användning av pappersformulär och aktivera alternativet NEJ.

Så här ställer du in en formulärspärr på Postis webbplats:

Logga in > Poststyrning > Dina kontaktuppgifter > Kontaktuppgifter och deras utlämning > Tjänstebeställning med pappersformulär > Nej

Så här ställer du in en formulärspärr i appen OmaPosti på din telefon:

Flyttanmälan > Kontaktuppgifter och deras utlämning > Tjänstebeställning med pappersformulär (on/off)

Flyttskydd

Det lönar sig att göra flyttskydd om dina personuppgifter och bankkoder eller andra uppgifter för stark autentisering (mobilcertifikat, identitetskort eller Postis engångskod) har blivit stulna.

Flyttskyddet gör att det inte heller är möjligt att ändra på din adress på webben, om du inte själv avaktiverar skyddet. När skyddet är aktiverat är det inte heller möjligt att beställa avbrott i utdelningen. I praktiken betyder det att du inte kan avbryta postutdelningen till din adress till exempel under din semester.

Inloggad på webbplatsen kan du be om flyttskydd på följande sätt:

Logga in > Välj Flyttskydd, Feedback om Poststyrningstjänst eller Närpostlåda.

Skriv i meddelandet att du vill ha flyttskydd för dig själv. Meddela också ditt telefonnummer, så att vi kan ringa till dig om vi behöver kontrollera uppgifter.

Exempelmeddelande när du är inloggad i vår tjänst på webben: ”Jag vill ha Postis flyttskydd, tfn 040 1234567.”

Du kan inte beställa flyttskydd genom att ringa till vår kundtjänst eftersom vi vill vara fullkomligt säkra på din identitet innan tjänsten aktiveras. Du kan emellertid beställa tjänster också per brev. Vänligen observera att du i detta fall ska underteckna beställningen egenhändigt.

  • Jag vill ha Postis flyttskydd

  • Mitt namn är...

  • Min personbeteckning är...

  • Mitt telefonnummer är...

  • Underskrift

Skicka brevet till adressen:

Posti Ab Adresstjänster ”Flyttskydd” PB 777 00011 POSTI

Flyttskyddet gäller endast Posti. Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata måste begäran om flyttskydd göras separat.

När du vill avbeställa flyttskydd

Avbeställ flyttskyddet på samma ställe där du tog skyddet i användning:

Posti.fi > Logga in > Mina uppgifter > Respons: Kontakta kundtjänsten -> Flyttskydd, Feedback om Poststyrningstjänst eller Närpostlåda

Du kan också skicka begäran om avbeställning av flyttskyddet per brev.

  • Jag vill ha Postis flyttskydd

  • Mitt namn är...

  • Min personbeteckning är...

  • Mitt telefonnummer är...

  • Underskrift

Skicka brevet till adressen:

Posti Ab Adresstjänster ”Flyttskydd” PB 777 00011 POSTI

Avbeställningen av flyttskyddet gäller endast Posti. Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata måste begäran om avbeställning av flyttskydd göras separat.

Läs mer om myndigheternas rekommendationer om skyddsåtgärder bland annat på dessa adresser: