Visa alla utgåvor

Postis undersökning: Näthandelns tillväxt verkar fortsätta trots att coronapandemin går över – miljövänlig näthandel vinner mark i framtiden

Finländare fortsätter att handla flitigt på nätet: antalet köp på nätet ökade under våren 2021 jämfört med fjolårets siffror. Tillväxten är dock ännu större i våra grannländer (Sverige, Estland, Lettland och Litauen). Samtidigt blir ansvar allt viktigare för konsumenterna, och det är många som vill se grönare transporter och miljövänliga förpackningsmaterial. Detta framgår av Postis Stora näthandelsundersökning 2021 som Posti lät göra hos Kantar TNS. Undersökningen gjordes nu för fjärde gången. Undersökningen ger en heltäckande bild av nätköpen i Finland just nu.

Enligt Tommi Kässi, affärsverksamhetsdirektör för Postis paket- och näthandelstjänster, var coronapandemin startskottet för en ökad aktivitet i näthandeln, men förändringen är bestående. 

”Nästan 70 procent av finländare som köper på webben tror att de kommer att fortsätta handla lika mycket på nätet, och upp till 16 procent tänker handla betydligt mer. En eventuell lindring av coronakrisen verkar alltså inte stoppa näthandelns tillväxt. Något fler än en fjärdedel av finländska nätköpare (28 %) tror att de kommer att handla mer på nätet år 2025. Trots tillväxten ligger Finland ännu efter grannländerna när det gäller näthandel: ungefär en tredjedel (31 %) av finländska nätköpare anser att deras inköp på nätet har ökat betydligt eller ökat något. I Sverige, Estland, Lettland och Litauen är den motsvarande siffran betydligt större: nästan hälften har handlat mer på nätet”, berättar Kässi.

I grannländerna syns näthandelns aktivitet också i inköpsfrekvensen: av konsumenterna i våra grannländer har 62 procent i Sverige, 59 procent i Litauen, 45 procent i Estland och 43 procent i Lettland handlat på nätet under den senaste veckan. I Finland är motsvarande siffra 28 procent.

De populäraste produktkategorierna i näthandeln är fortfarande kläder, skor och accessoarer samt elektronik och IT. I och med coronapandemin har särskilt försäljningen av mat, drycker, livsmedel och restaurangmat ökat på nätet.

Över 60 procent av finländska nätköpare skulle handla mer på nätet om de fick gratis leverans. Snabbare leveranser (36 %), möjligheten att välja leveranstidpunkten (32 %) och kortare avstånd till uthämtningsställen (31 %) skulle också öka nätinköpen. Fler än 70 procent har lagt till produkter i varukorgen för att få gratis leverans.

De nya leveranssätten ökar i popularitet: automaten är etta, hemleveranserna ökar

Automaterna fortsätter att bli allt populärare för mottagning av webbköp. Nästan varannan finländska nätköpare (54 %) väljer automaten som det mest tilltalande leveransstället. Automaten är det populäraste leveranssättet i varje åldersgrupp, men särskilt i åldersgruppen 35–49 år. Kunderna upplever att det är snabbt och enkelt att hämta ut försändelser från automater för att de ligger vid de bästa trafikförbindelserna, vid de rutter som kunderna använder till vardags.

Coronatiden har emellertid ökat också hemleveransernas popularitet. Kunder väljer hemleverans när de vill spara tid eller få tunga och/eller stora leveranser direkt till hemdörren. Kunder över 50 år väljer hemleverans oftare än genomsnittet.

”Det är ett ganska naturligt undersökningsresultat att automaternas ställning blir allt starkare och hemleveransernas popularitet ökar. Kunderna vill att leveranserna blir en del av vardagen. När paketet är litet är det behändigt att hämta ut det när man åker till butiken. Om beställningen är större och varan som ska transporteras väger mer är det trevligt att få paketet till hemdörren”, säger Kässi.

Den gröna näthandeln är framgångsrik i framtiden

Över hälften (56 %) av dem som svarade på enkäten väntar sig att webbutiker som tänker på verksamhetens klimateffekter är framgångsrika i framtiden. Kunderna önskar också att webbköpen transporteras på ett miljömässigt hållbart sätt (52 %). Sammanlagt 44 procent anser att det är viktigt att försöka uppnå noll utsläpp. Sammanlagt 44 procent av de svarande föredrar webbutiker som använder återvinningsbara förpackningsmaterial. Beredskapen att betala för miljövänliga transporter varierar beroende på åldersgrupp: mest villiga att betala är kunder i åldersgruppen 18–24 år (42 %). Finländarna anser att Posti är det mest ansvarsfulla transportföretaget (19 %).

“De ungas engagemang för miljöfrågor syns också i den här undersökningen. Ju yngre den svarande är, desto viktigare är det med noll utsläpp, återvinning, miljövänlighet och bedömning av miljökonsekvenserna. Det är naturligtvis glädjande, och samtidigt höjer det ribban för oss alla som är verksamma i branschen. Om man tillspetsar det lite, kan man säga att näthandelns framtid ligger i gröna webbutiker som de unga accepterar”, säger Postis ansvarsdirektör Noomi Jägerhorn.

Datainsamlingen till undersökningen utfördes av Kantar TNS med en webbenkät i juni 2021. Undersökningens målgrupp var personer i åldern 18–79 år som handlar på webben och bor i Finland, Sverige och Baltikum. Det totala antalet svarande i enkäten var 2 098 personer i Finland, 1 231 personer i Sverige, 564 personer i Lettland, 516 personer i Estland och 513 personer i Litauen.