Visa alla utgåvor

Postis undersökning: Black Friday är den mest kända och populära handelsdagen i slutet av året, en fjärdedel av finländarna börjar köpa julklappar då

Singles’ Day, Black Friday och Cyber Monday håller så småningom på att etableras som shoppingdagar vid årets slut. De i USA och Europa populära Black Friday och Cyber Monday har även ändrat finländarnas konsumtionsbeteende under julhandeln. Shoppingdagarna syns som toppar i butikernas försäljningssiffror, speciellt på nätet. Enligt en undersökning som Posti låtit göra är Black Friday den mest kända och populära av dessa dagar i Finland. Undersökningen genomfördes i slutet av oktober och den besvarades av över tusen finländare. 

”Julsäsongen är den brådaste tiden på året för Posti, och med de nya shoppingdagarna ser man tydligt att folk börjar köpa julklappar allt tidigare. Den exceptionella coronatiden förflyttade julhandeln allt mer till nätet, och ifjol var särskilt Black Friday-kampanjerna mycket populära. Den färska undersökningen understryker även detta: Black Friday är bekant för oss finländare, då gör vi många inköp, och inköpen görs särskilt på nätet”, säger Tommi Kässi, som ansvarar för Postis stora inhemska paket- och webbutikskunder.

Black Friday är störst och vackrast i Finland: nästan alla känner till dagen, var tredje gör inköp

Black Friday startade i USA och i år infaller dagen fredagen den 26 november. Globalt är kinesiska Singles’ Day däremot mest populär, och dagen har också redan blivit världens största shoppingdag för näthandeln. Singles’ Day infaller på torsdagen den 11 november. Cyber Monday är en realisationsdag inom näthandeln som först ordnades år 2005 och i år infaller dagen måndagen den 29 november.

I Finland är Black Friday den överlägset mest kända bland säsongens shoppingdagar: 94 procent av samtliga respondenter berättade att de gjort inköp då eller att de känner dagen vid namn. Av kvinnorna kände 97 procent handelsdagen minst vid namn, av männen 91 procent. Ungefär hälften (52 %) kände till Cyber Monday, likaså Singles’ Day (46 %). 

Black Friday lockade även finländarna till butikerna: 30 procent av finländarna berättade att de gjort uppköp på Black Friday förra året. Det syntes även hos Posti: under Black Friday-veckan ifjol levererades en rekordmängd paket, sammanlagt 1,5 miljoner. På Cyber Monday gjorde 8 procent inköp och på Singles’ Day 4 procent. Black Friday-erbjudanden utnyttjades mest av 18–24-åringar (42 %) och 35–44-åringar (42 %). Cyber Mondays erbjudanden utnyttjades jämnare genom åldersgrupperna: mest inköp gjordes av 18–24-åringar (14 %), 25–34-åringar (13 %) och 35–44-åringar (16 %). Under Singles’ Day gjordes endast ett fåtal inköp bland de olika åldersgrupperna.

Julklappsuppköpen inleds med Black Friday-erbjudanden

Säsongens handelsdagar väcker intresse på förhand, och särskilt Black Friday väckte inköpsavsikter: nästan hälften av respondenterna (44 %) berättade att de bekantar sig med förhandserbjudanden redan innan handelsdagen. 12 procent och 7 procent av respondenterna berättade att de bekantar sig med Cyber Mondays och Singles’ Days förhandserbjudanden.

Även inköpsavsikterna visade samma siffror: 20 procent tänkte handla på Black Friday, 5 procent på Cyber Monday och 2 procent på Singles’ Day. Speciellt 18–24-åringarna var intresserade av Black Friday-erbjudanden och 35 procent berättade att de tänkte utnyttja dagens erbjudanden. Av 55–64-åringarna berättade 60 procent att de inte tänkte köpa något under säsongens handelsdagar. Erbjudanden utnyttjas inte endast för en själv, utan även för närstående: cirka en fjärdedel (26 %) av respondenterna började köpa julklappar under Black Friday, särskilt 18–24-åringar (38%) och kvinnor (29 %).

Handelsdagar styr främst till näthandeln

Vad gäller säsongens handelsdagar ligger tyngdpunkten på nätet, särskilt för Black Friday. Nästan hälften av respondenterna (45 %) berättade att de fokuserar sina inköp på webbutiker under Black Friday, Cyber Monday och Singles’ Day. Ju yngre respondent, desto mer betonades shopping på nätet: 70 procent av 18–24-åringarna berättade att de prioriterar näthandeln under säsongens handelsdagar.

Coronans inverkan på näthandeln syntes särskilt vad gäller kvinnor och ungdomar: ungefär var fjärde (24 %) kvinna och var tredje (30 %) 18–24-åring berättade att coronan permanent hade förändrat deras shoppingvanor på nätet. Uppemot var fjärde (23 %) respondent över 65 års ålder berättade att de aldrig handlar på nätet.

Postis enkät genomfördes av IROResearch Oy i dess riksomfattande konsumentpanel 19–27.10.2021. Enkäten hade sammanlagt 1 000 respondenter.