Visa alla utgåvor

Postis tjänster återvänder till Posthuset: det nya huvudpostkontoret invigs den 26 november 2021

Posti gör sina tjänster mer lättillgängliga i Helsingfors centrum och öppnar ett helt förnyat huvudpostkontor i Posthuset intill Helsingfors centralstation. Det nya huvudpostkontoret betjänar person- och företagskunder med alla tjänster, det vill säga hämtning och sändning av paket- och postförsändelser, frimärken samt postnings- och förpackningstillbehör.   

Det nya huvudpostkontoret finns i den lokal där Postis verksamhetsställe Elielplatsen Helsingfors 10 fanns fram till juli 2020. Byggandet av den nya butiken har inletts och invigningen hålls fredagen den 26 november. Invånarna i området får närmare information om förändringarna per brev i november.

– Förbättring av kundupplevelsen står i centrum för vår strategi, som förnyades i början av året. Vi har fått många önskemål gällande tjänster i Helsingfors stadskärna. Folk vill kunna hämta paket snabbt och flexibelt där de rör sig i vardagen. I det nya huvudpostkontoret får kunden alla Postis tjänster under samma tak, och där kommer också att finnas en stor paketautomat med ca 700 boxar. Under coronatiden har mängden paket ökat betydligt, och det finns nu ett uppenbart behov av ytterligare kapacitet i Helsingfors stadskärna. Då den starka tillväxten inom näthandeln ökar tror vi att många konsument- och företagskunder uppskattar våra tjänster i Posthuset, säger Arttu Hollmérus, ansvarig för Postis affärsverksamhet kring paket och näthandel.

– Det nya huvudpostkontoret har omfattande öppettider och är tillgängligt, och kunden kan välja mellan självbetjäning och personlig betjäning. Det har gjorts så enkelt och smidigt som möjligt att lämna in och returnera paket, och man kan ta sig till platsen med kollektivtrafik, till fots och med bil. Förpackningsmaterialen kan återvinnas, och materialvalen i lokalerna har gjorts med hänsyn till miljöpåverkan. Även personalens välbefinnande och säkerhet i arbetet har beaktats: lokalerna är utformade för att vara så smidiga, säkra och ergonomiska som möjligt att arbeta och röra sig i. Och precis som alla våra transporter är även de försändelser som rör sig via detta verksamhetsställe 100 procent koldioxidneutrala tack vare frivillig utsläppskompensation, fortsätter Hollmérus.

Det nya huvudpostkontoret stärker Postis omfattande nätverk av serviceställen i Helsingfors, som för närvarande omfattar 377 serviceställen. Offentliga paketautomater finns på 157 verksamhetsställen, bland annat på järnvägsstationen och i köpcentrumen i centrum. Privata paketautomater finns i husbolag och i företags egna lokaler. Utvecklingen av nätverket av serviceställen och den kundrespons som kommer in följs upp kontinuerligt, och man letar aktivt efter nya lösningar.

Postis huvudkontor flyttade från Posthuset till Böle år 2003. Numera finns det nästan 1 000 Postimedarbetare i Böle. De arbetar inom olika kundservice-, expert- och administrationsuppgifter. I Böle finns också en av Postis fyra stora sorteringscentraler, Helsingfors postcentral, där ungefär 1 100 Postimedarbetare arbetar, huvudsakligen inom produktionen. På Helsingfors postcentral sorteras i genomsnitt drygt 10 miljoner försändelser och buntar i veckan, vilket är drygt 60 procent av hela landets volym.