Visa alla utgåvor

Postis tips till konsumenter: Hur ska man förbereda sig inför sändning och mottagning av brev och paket som innehåller varor när Storbritannien genomför Brexit 1.1.2021?

Från och med 1.1.2021 tillhör Storbritannien inte längre EU:s tull- och skatteavtal för handel. Vad gäller Storbritannien handlar man på samma sätt som vid sändning till exempel till Kina och Ryssland, som inte tillhör Europeiska Unionen. Förändringen påverkar sändning och mottagning av brev och paket som innehåller varor, det lönar sig alltså att förbereda sig inför detta på förhand.

Som konsument ska du observera dessa tips när du skickar eller tar emot varor från och med 1.1.2021 Varuförsändelser mellan Finland och Storbritannien ska förtullas. • Se ytterligare information och instruktioner på Tullens webbplats här. • Brev- och paketförsändelser som ska förtullas är Postpaket och Expresspaket till utlandet, samt utrikes brevförsändelser som innehåller varor. • Observera att förtullning även kan gälla presenter mellan privatpersoner. • Vanliga brev som inte innehåller varor behöver inte förtullas. När du skickar varor till Storbritannien från och med 1.1.2021: Meddela varuförsändelsens innehåll i en CN22- eller CN23-tulldeklaration både elektroniskt och på försändelsen. Meddela brevförsändelsens innehåll på adressen https://www.posti.fi/sv/privat/brev-och-posttjanster/skicka-brev-eller-kort/utrikes-brev-och-kort/registrering-av-utrikes-brev och fäst därefter en CN22-tulldeklaration med streckkod på brevet, som en utskrift som fästs på försändelsen eller som en självhäftande etikett. Utskriften eller etiketten ska undertecknas och dateras. Meddela paketets innehåll samtidigt som du skickar det, antingen i vår nättjänst posti.fi eller i OmaPosti. Försändelsens nödvändiga uppgifter är: · Avsändarens och mottagarens fullständiga namn- och adressuppgifter · Innehållsdeklaration: · Detaljerad beskrivning av varan på engelska och uppgift om varans mängd, t.ex. men’s cotton shirt, 2 pcs · Vikten för respektive vara i kilogram, t.ex. skjortorna ovan, sammanlagt 0,450 kg · Värdet för respektive vara och valuta, t.ex. 48,60 EUR · Försändelsens totala vikt · Försändelsens totala värde och valuta Om värdet på brevets eller paketets innehåll är över 300 SDR (omkring 350 euro), bifogas även en CN23-tulldeklaration enligt adresslandets anvisningar. Vid behov kan du skriva ut en CN23-tulldeklaration från Postis webbplats eller hämta en på posten. Bristfälliga uppgifter om försändelsens innehåll kan fördröja behandlingen av försändelsen i adresslandet, och därigenom förlänga försändelsens leveranstid. När du tar emot varor från Storbritannien från och med 1.1.2021: Varuförsändelser som anländer till Finland från Storbritannien kräver importförtullning · Varuförsändelser, vars värde är över 22 euro eller är presenter, ska förtullas. · Gör importförtullningen och betala vid behov Postis behandlingsavgift inom 20 dagar från att försändelsen har anlänt till landet. Du får en ankomstavi från Posti om en försändelse som ska tullklareras. Ankomstavin innehåller närmare instruktioner om importförtullning och betalning av behandlingsavgiften.