Visa alla utgåvor

Postis tips till företag: Hur ska man förbereda sig inför sändning och mottagning av brev och paket som innehåller varor när Storbritannien genomför Brexit 1.1.2021?

Från och med 1.1.2021 tillhör Storbritannien inte längre EU:s tull- och skatteavtal för handel. Vad gäller Storbritannien handlar man på samma sätt som vid sändning till exempel till Kina och Ryssland, som inte tillhör Europeiska Unionen. Förändringen påverkar även sändning och mottagning av brev och paket som innehåller varor, det lönar sig alltså att förbereda sig inför detta på förhand.

När du skickar eller tar emot varor som företag (som avtalskund), observera tipsen nedan från och med 1.1.2021 1. Alla varuförsändelser från Finland till Storbritannien ska förtullas. • Brev- och paketförsändelser som ska förtullas är: Priority- och EMS-paket samt utrikes brevförsändelser som innehåller varor 2. Försäkra dig om att du har alla uppgifter för din mottagare i Storbritannien samt alla övriga uppgifter som krävs på fakturan/proformafakturan. 3. Ansök om ett EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification System) från Tullen, om du inte redan har ett. 4. Ansök om ett momskonto (SPRN/HMRC) från Storbritanniens skattemyndighet, om du säljer till en privatperson. 5. Se ytterligare information och instruktioner på Tullens webbplats här. 6. Se ytterligare information och instruktioner på Skatteförvaltningens webbplats här. 7. Paketförsändelser och brevförsändelser med uppföljning som innehåller varor: skicka uppgifter om avsändaren och adressaten samt de uppgifter som krävs på CN22- eller CN23-tulldeklarationen till Posti via en sändningskanal (t.ex. SmartShip) eller som ett EDI-meddelande, beroende på försändelsens värde. Fäst även tulldeklarationen på försändelsen. Bifoga även tre handels- eller proformafakturor med försändelsen. Bekräfta uppgifterna på tulldeklarationen med datum och underskrift eller godkänn uppgifterna i nättjänsten. Obligatoriska uppgifter på försändelser: • Kompletta uppgifter om avsändaren och avsändarens adress inklusive företagets namn i tulldeklarationen CN23 • Kompletta uppgifter om adressaten och adressatens adress inklusive företagets namn i tulldeklarationen CN23 • Detaljerad beskrivning av varan på engelska och uppgift om varans mängd, t.ex. men’s cotton shirt, 2 pcs • Vikten för respektive vara i kilogram, t.ex. skjortorna ovan, sammanlagt 0,450 kg • Värdet för respektive vara och valuta, t.ex. 48,60 EUR • Försändelsens totala vikt • Försändelsens totala värde och valuta Försändelsens frivilliga uppgifter: • Tullens tariffnummer (minst sex siffror). Tariffnumret har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiella syften. • Varans ursprungsland. Uppgiften har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiella syften. 8. Brevförsändelser utan uppföljning: Registrera uppgifterna om avsändaren och adressaten samt försändelsens innehåll med CN22-blanketten på adressen www.posti.fi/tullaustiedot, skriv ut blanketten, underteckna den och fäst den på försändelsen. Du kan också använda en färdigtryckt CN22-lapp med streckkod och registrera uppgifterna med koden på den. Du kan använda verktyget för registrering av förtullningsuppgifter även för expressbrev, om du använder en expressetikett. Fyll i de nödvändiga uppgifterna på CN22-blanketten, mata in expressbrevets försändelsekod i verktyget, skriv ut blanketten, underteckna den och fäst den på försändelsen tillsammans med expressetiketten. 9. Varuförsändelser som anländer till Finland från Storbritannien kräver importförtullning • Varuförsändelser, vars värde är över 22 euro eller är presenter, ska förtullas. • Gör importförtullningen och betala vid behov Postis behandlingsavgift inom 20 dagar från att försändelsen har anlänt till landet. Du får en ankomstavi från Posti om en försändelse som ska tullklareras. Ankomstavin innehåller närmare instruktioner om importförtullning och betalning av behandlingsavgiften. 10. Bristfälliga uppgifter om försändelsens innehåll kan fördröja behandlingen av försändelsen i adresslandet, och därigenom förlänga försändelsens leveranstid.