Visa alla utgåvor

Postis smarta paketautomater förutspår boxarnas fyllnadsgrad

Posti tar i bruk ett dynamiskt styrsystem för paketen i november över hela Finland. Hädanefter kommer artificiell intelligens och maskininlärning att förutse förändringar i fyllnadsgraden i Postis automater. Automaternas artificiella intelligens förutspår redan nu med 96 procents noggrannhet vilka paket som kommer att hämtas från automaten inom ett dygn. Tack vare den smarta prognosmodellen delas paketen ut utan onödiga körningar, nära konsumenten.

Fyllningen av automaterna begränsas av boxarnas antal och deras storlek. Små paket går att lägga i boxar av olika storlek, medan större paket bara ryms i en del av boxarna. Hundratals automater fylls varje dag eller minst flera dagar i veckan.

”De populära automaterna går inte att bygga ut, om de finns i ett litet utrymme, till exempel inne i en affär. Med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning får vi en noggrannare prognos för kapaciteten, vilket innebär att vi kan styra paketen till de önskade automaterna ännu oftare. Det ryms dessutom fler paket i vissa automater”, berättar projektchef Jari Paasikivi som ansvarar för Postis styrsystem för paket.

Styrsystemet för paket förutser utvecklingen hos automatens lediga kapacitet. Systemet använder artificiell intelligens för att förutspå hur många av paketen i automaten som kommer att hämtas innan utdelaren kommer med följande paketlast. Tidigare baserade sig prognosen för automaternas fyllnadsgrad på ett fast medeltal som inte tog hänsyn till automat-, dags- eller säsongsspecifika variationer.

Den artificiella intelligensens prognosnoggrannhet är nästan 100 procent

Tack vare ännu noggrannare prognoser för kapaciteten blir processen snabbare och vi kan leverera paketen till adressaterna så snabbt som möjligt. Den artificiella intelligensen förutspår redan nu med 96 procents noggrannhet vilka paket som kommer att hämtas från automaten under det första dygnet.

”Vi kan leverera paketen så nära kunden som möjligt, vilket minskar antalet onödiga körningar och de utsläpp som körningarna orsakar. Nu vet vi med nästan hundra procents säkerhet vilka boxar i automaten som blir tomma och kan lägga in rätt antal försändelser till följande dag”, berättar Paasikivi.

Följande utvecklingsmål pågår redan för paketstyrningen med hjälp av artificiell intelligens. Innan ett paket kommer till Posti, skickar webbutiken ett förhandsmeddelande om det. Sändningstiden för det varierar mellan olika webbutiker. Med hjälp av artificiell intelligens kan vi förutspå när ett paket faktiskt kommer till sorteringen. Då ankomsttiden förutspås med ett exakt klockslag, kan vi reservera automaterna på förhand och beakta kundernas önskemål ännu bättre. ”Vi har arbetat långsiktigt och ihärdigt för att kunna använda data på ett mångsidigt sätt. Artificiell intelligens som en del av vårt automatnätverk är ett utmärkt exempel på hur data och teknik kan användas för att förbättra kundupplevelsen. Vi har satsat särskilt mycket på maskininlärningskompetens, och den artificiella intelligens som styr paketen har helt och hållet utvecklats av vår egen personal”, säger Riku Tapper som ansvarar för Postis data och automation.