Visa alla utgåvor

Posti öppnar en nationell rådgivningslinje för moms – alla varor och tidningar från länder utanför EU förtullas från 1.7.2021

I början av juli träder det nya EU-direktivet i kraft, enligt vilket alla varor och tidningar från länder utanför ska EU förtullas från 1.7.2021. Hittills har man i Finland skattefritt fått ta emot webbinköp som kostat 22 euro eller mindre.

Posti öppnar den 15 juni en ny rådgivningstelefon för moms, där kunderna får hjälp och information om förtullning av paket och tidningar från länder utanför EU. Numret 0100 2215 betjänar på svenska, finska och engelska, och är öppet måndag till fredag 8-18 och på lördag 9-16.

– Momsförändringen påverkar vardagen för många webbshoppare. Till Finland beställs många inköp till exempel från Kina, USA och Storbritannien, och i och med förändringen i juli ska alla paket och tidningar nu förtullas, också de som tidigare skickats skattefritt. Vi har anställt 45 nya kundrådgivare för tiden juni–augusti för att hjälpa våra kunder, berättar Laura Inttilä som ansvarar för paket- och näthandelns kundtjänst.

Enklast och smidigast är det att handla i en webbutik där det är möjligt att betala mervärdesskatten genast i anslutning till köpet. Webbutiken berättar på sin egen webbplats om det är möjligt att betala mervärdesskatten i anslutning till köpet.

– Jag vill ännu påminna om en sak som underlättar förtullningen och gör att man snabbare får hem inköpen. Det lönar sig alltid att uppge rätt e-postadress och mobiltelefonnummer när man handlar i en webbutik. Vi skickar nämligen ankomstavierna till de adresser som webbutikerna uppger. Om informationen inte är korrekt, kommer ju inte avierna fram, fortsätter Inttilä.

På Postis webbplats finns tilläggsinformation om olika förtullningsalternativ. Det är också bra att läsa avsnittet Vanliga frågor som gäller förtullning.

Också Tullens webbplats innehåller tilläggsinformation och bland annat en Tullräknare.