Visa alla utgåvor

Posti och Bring stärker sitt samarbete i Sverige och Danmark: nya, efterfrågade tjänster för finska nätbutiker

Posti erbjuder nya internationaliseringsmöjligheter för finska nätbutiker i Sverige och Danmark genom att stärka samarbetet med Bring, ett företag som ägs av den norska posten. Från och med februari 2022 kommer svenska och danska konsumenter kunna beställa produkter från finska företag som utöver paketuthämtningsställen också kan levereras till deras hem. I Sverige kommer hemleveranser på pall också vara möjliga.

Posti har i de Nordiska länderna länge använt Brings utdelningstjänster, i synnerhet gentemot företag. På liknande vis levererar Posti en del av Brings varor i Finland.

”Vi är glada över att vårt samarbete med Bring fördjupas och att vi kan erbjuda finska företag olika typer av leveranslösningar i Sverige och Danmark. I synnerhet har efterfrågan på hemleveranser ökat under pandemin och det verkar som att förändringen är permanent”, säger Arttu Hollmérus, ansvarig för Postis paket- och e-handelsverksamhet.

Konsumenter vill att onlinehandeln och leveranserna ska vara enkla och smidiga. Servicenätverket i Sverige och Danmark inbegriper cirka 3 000 uthämtningsställen. Bring har en egen app för konsumenter som exempelvis ger dem möjlighet att ändra utdelningssätt för ett paket från uthämtning till hemleverans och vice versa.

Webbutiker kan också göra sina kunders vardag enklare med ett brett utbud av tilläggstjänster. Vid val av hemleverans på pall kan kunden till exempel vid behov få varorna inburna i hemmet eller sina gamla produkter transporterade till återvinning.

Sverige är en viktig marknad för finska webbutiker

”På Bring försöker vi ständigt hitta nya metoder, och flexibla leveransalternativ står högt på vår agenda – därför känns det fantastiskt att kunna leverera från nätbutiker i vårt grannland”, säger Lena Hillring, Partner Manager på Bring.

Näthandelsaktiviteten i grannländerna ligger på en högre nivå än i Finland: I Sverige har 62 % av konsumenterna köpt något online den senaste veckan, medan endast 28 % av finländarna har gjort ett onlineköp den senaste veckan.

Ungefär en tredjedel (31 %) av de finländska nätkonsumenterna uppskattar att de har ökat sina inköp på nätet avsevärt eller något under 2021. I Sverige är denna siffra betydligt högre: nästan varannan konsument har ökat sin näthandel. Denna information kommer från Kantar TNS:s stora undersökning om onlinehandel 2021 som beställts av Posti.

Ambitiösa hållbarhetsmål förenar

När det gäller miljöarbetet strävar Bring efter att vara en föregångare i sin bransch. Bring utvecklar sitt miljöansvar genom att investera i till exempel biogas, biodiesel och elfordon. De utdelningstjänster som Bring tillhandahåller i storstäder är utsläppsfria och mer än 50 % av alla hemleveranser är fossilfria. Brings mål är att vara utsläppsfria i Sverige och Danmark senast år 2025.

Som transportör av paket och gods spelar Posti en viktig roll när det gäller att minska företagens utsläpp. Sett till den egna verksamheten är Postis mål noll utsläpp senast 2030. Posti investerar ännu mer i elektrifiering: I Helsingfors har utdelningstjänsten för paket förnyats och utförs nu helt elektroniskt. I en nära framtid kommer denna förnyade tjänst också att byggas ut till andra områden.