Visa alla utgåvor

Posti ändrar texterna i ankomstavierna från och med 22.9

Texterna i Postis ankomstavier uppdateras. En ankomstavi är ett meddelande med vilket Posti informerar om en försändelse som anlänt för upphämtning. Texterna revideras stegvis från och med den 22 september utifrån respons som begärts och mottagits från kunder.

Torsdagen den 22 september får texterna i finskspråkiga ankomstavier som skickas via sms, per e-post och som meddelanden i OmaPosti ett nytt utseende.

På bilden visas ett exempel på de uppdaterade ankomstavierna med fiktiva uppgifter:

Syftet är att förtydliga texterna och säkerställa att viktig information är lätt att hitta. Ändringarna gäller endast innehåll och ordalydelse, och det kommer inte att ske några ändringar i sändningen av ankomstavier.

Ankomstavierna ändras stegvis. De svenska och engelska ankomstavierna kommer också att uppdateras. Alla meddelanden uppdateras dock inte samtidigt.

Det finns också bluffmeddelanden i omlopp i Postis namn. I bluffmeddelandena berättar man ofta om en försändelse som anlänt, ett pris man vunnit eller om en obetald transportavgift, och de kan se vilseledande äkta ut. Om du är osäker på om meddelandet är äkta kan du bekräfta situationen hos vår kundtjänst. Du hittar mer information och exempel på bluffmeddelanden på vår webbplats.