Visa alla utgåvor

Posten kan levereras även under sommarsemestern

Det kommer post även på sommaren, oavsett om du är i stugan, på resa eller på en distansarbetsadress. Ändringar i utdelning av post under semestertiden bör beställas i god tid.

Post kan vidarebefordras till en annan adress eller avbrytas

Post som levereras av Posti till en brevlåda eller -inkast kan överföras till en annan adress eller avbrytas under semestern. Överföring av post gäller inte för dagstidningar som delas ut under tidigutdelningen, utan utdelningen till stugadressen kan avtalas med din egen tidnings kundtjänst.

Om du ofta tillbringar tid på två olika adresser kan du meddela Posti om en parallelladress.

I stugan kan mottagningen av posten underlättas genom att avtala om postlådans placering med Postis tjänst Närpostlåda.

Mer information om tjänster gällande postutdelning under semestertid finns på vår webbplats. Observera att tjänsterna inte gäller för paketleveranser, med undantag för småpaket som passar in och levereras till en postlåda eller -inkast.

Paketen går i första hand till det valda uthämtningsstället

Paketen levereras alltid i första hand till det uthämtningsställe som du väljer vid webbutikens kassa. Om du överför eller avbryter postutdelningen påverkar förändringen inte paketleveransen.

Om du är på semester på en annan ort bör du inaktivera tjänsten Eget uthämtningsställe i OmaPostis inställningar. Då kommer paketen att levereras enligt det som står på adresskortet.