Visa alla utgåvor

Tjänsten Parcel Connect till Sverige och Danmark upphör 30.9.2022

Posti kommer att avsluta tjänsten Parcel Connect för företag till Sverige och Danmark den 30 september 2022. I fortsättningen ersätts tjänsten med PickUp Parcel som på motsvarande sätt levereras till uthämtningsställen i båda länderna.

Även Parcel Connect-returer avslutas i Sverige och Danmark den 30 september 2022. I fortsättningen sköts kundreturer med tjänsten Customer Return.

PickUp Parcel är en av de nya tjänsterna som Posti lanserade i början av 2022 med syftet att erbjuda finländska företag mångsidiga utdelningslösningar i Sverige och Danmark. Vid sidan av PickUp Parcel lanserades nya hemleveranstjänster, Home Parcel och Home Pallet, samt kundreturer.

Förändringen kommer att påverka Postis företagskunder som levererar till konsumenter i Sverige och Danmark. Dessa kunder måste övergå till de nya tjänsterna PickUp Parcel och Customer Return. Tjänsterna ingår automatiskt i avtalen för företag som levererar till Sverige och Danmark.

Parcel Connect-paket levereras inte längre från och med den 30 september 2022, utan de kommer att returneras till avsändaren.