Visa alla utgåvor

Pappersfraktsedeln tas ur bruk den 1.2.2023 som en del av digitaliseringen av frakttransportkedjan

Under lång tid har vi arbetat med att digitalisera våra transportkedjor för att kunna erbjuda bättre service och spårbarhet av försändelser. Som ett nästa steg kommer vi att avstå från pappersfraktsedeln från och med den 1 februari 2023.

Unik kollikod för varje lastbärare

I fortsättningen ska alla lastbärare identifieras med en unik kollikod, vars uppgifter även ska finnas i beställningen. Detta säkerställer du genom att göra beställningen och skriva ut transportdokumenten från OmaPosti Pro eller Posti SmartShip.

Vi behöver unika kollikoder för att spåra och styra varje försändelses lastbärare med våra digitala system. Om en unik kollikod inte har lagts till lägger vi till en kod och debiterar en serviceavgift för arbetet från och med den 1 januari 2023.

Korrekta uppgifter, mått och tilläggstjänster för försändelser

Försändelsernas uppgifter används som underlag för daglig ruttplanering. Därför behöver vi rätt adressinformation, mått och vikt samt övriga försändelseuppgifter för varje kolli – tillsammans säkerställer vi rätt information för beställningar.

För att säkerställa dimensionerna mäter vi även kollin i vår transportkedja. Vi tar ut en serviceavgift för korrigering av felaktiga dimensioner och beställningsuppgifter.

Digitaliseringen förbättrar spårbarheten och kvaliteten

Digitaliseringen underlättar försändelseuppföljning och utredning av problem. Med digitala stämplar i transportkedjan kan vi berätta mer om eventuella överraskningar under transportkedjan. Planeringen av försändelsen underlättas också – och därmed förbättras även leveranssäkerheten ytterligare.

När vi får mer detaljerad information under transporten kan vi också dela den med dig. Du kan närmare än tidigare följa såväl enskilda försändelser som en helhetsbild av er logistik. Korrekta dimensioner möjliggör också mer exakt fakturering – du betalar för det du skickar.

Effektivare och miljövänligare transporter

Vi har infört nya planeringssystem och satsat på ruttplanering. För att säkerställa effektiviteten utformar vi utdelningsrutter efter volymer varje dag och förbättrar vårt stomnät med elektronisk modellering.

Vi strävar efter att nå nollutsläpp senast 2030. Vi investerar mycket i ny utrustning. För att nå vårt mål måste vi planera transportvägarna så effektivt som möjligt – vi försöker köra så lite som möjligt, och för detta behöver vi korrekt information om försändelserna. Med digitaliseringen av transportkedjan kan vi bli pappersfria, vilket också hjälper oss att bespara miljön.