Visa alla utgåvor

OmaPosti-användare får i fortsättningen ett ankomstavi via OmaPosti-appen

Posti kommer att göra ändringar i OmaPosti-användarnas ankomstavier i juni. I fortsättningen skickas ankomstavin via OmaPosti-appen, om appen används och den har beviljats tillstånd att skicka meddelanden. I detta fall skickas ankomstavin inte längre som sms.

Posti slopar för OmaPosti-användare överlappande ankomstavier för att göra mottagningen tydligare. Ett ankomstavi skickas när försändelsen kan avhämtas på Postis serviceställe eller från en paketautomat. OmaPosti-användare har hittills fått ett meddelande från flera kanaler samtidigt.

Så här skickas ankomstavier i framtiden:

  1. Ankomstavin kommer via OmaPosti-appen, om mottagaren använder appen och har gett den tillstånd att skicka meddelanden. I detta fall skickas ankomstavin inte längre som sms.

  2. Ett ankomstavi kommer fortfarande som sms, om mottagaren inte använder OmaPosti-appen eller om mottagaren inte har gett den tillåtelse att skicka meddelanden.

Ett ankomstavi skickas fortfarande också som e-post. Dessutom kommer alla mottagare att få en påminnelse om försändelsen inte har hämtats inom tre dagar.

Orsaken till ändringen är kundernas respons på överlappande meddelanden. Posti kommer även i fortsättningen att minska antalet sms som skickas.

Meddelandeinställningarna i OmaPosti-appen kan användaren kolla och vid behov ändra genom inställningarna i den egna telefonen.