Visa alla utgåvor

Posti och veteranförbunden: Stort tack till avsändarna! Krigsveteraner och kvinnor som deltog i våra krig får ett rekordantal tackkort

Posti och veteranförbunden ordnade den populära kortkampanjen för sjätte gången – korten ger glädje till krigsveteraner och kvinnor som deltog i våra krig. I år satte kampanjen alla tiders rekord, cirka 60 000 tackkort, vilket till och med är mer än under hundraårsjubileet för Finlands självständighet år 2017.

Kortkampanjen påminde om hur viktigt det är att hålla kontakt, särskilt under coronapandemin, då många äldre delvis blivit isolerade från sina närstående och sina gemenskaper.

– Vi är väldigt glada och rörda över att så många människor vill visa att de bryr sig om våra hedersmedborgare. Alla avsändare ska ha ett stort tack. Äldre kan känna sig ensamma och de har kanske inte tillgång till den digitala utrustning som behövs för att hålla kontakt. För veteranernas åldersgrupp är brev och kort bland de allra mest bekanta sätten att hålla kontakt, säger Tuija Åkerman på Posti.

I Finland finns för närvarande 6 500 veteraner som har veteranbeteckningen. Antalet kvinnor som deltog i våra krig är cirka 15 000. Veteranernas medelålder är 95 år.

– Det stora antalet hälsningar på självständighetsdagen visar för våra veteranorganisationer att de män och kvinnor som deltog i våra krig inte är bortglömda. Vi är glada över att finländarna genuint bryr sig om och vill tacka veteranerna, de kvinnor som deltog i våra krig och krigsänkorna på självständighetsdagen, säger Pia Mikkonen från insamlingen Våra krigsveteraner och Kvinnorna från våra krig.

– Det är fint att korten är så många att varje mottagare kan få flera hälsningar. Jag har hört att korten under de tidigare åren inte bara gett glädje till mottagarna, utan också till större grupper till exempel i serviceboenden, där man läst hälsningarna tillsammans, säger Tuija Åkerman.

Kort har skickats av privatpersoner, skolklasser, arbetslag och fritidsgrupper. Under kampanjen var det möjligt att skicka flera kort i samma kuvert. Korten behövde inte förses med frimärke eller adressuppgifter. Postutdelarna delar ut korten till veteraner och kvinnor som deltog i våra krig till självständighetsdagen enligt de adressuppgifter som meddelats av Finlands Krigsveteranförbund, Krigsinvalidernas Brödraförbund och Frontveteranernas förbund samt till krigsänkor enligt adressuppgifter från Förbundet för de stupades anhöriga.