Visa alla utgåvor

Gåvor från länder utanför EU kan förtullas i OmaPosti-appen från och med 17.10

Om du får en gåva från ett land utanför EU kan du förtulla den från och med 17.10. i OmaPosti-appen. Tidigare har förtullning av gåvor endast varit möjlig i Tullens tjänst, på adressen tulli.fi.

Alla försändelser som anländer från länder utanför EU måste förtullas, oavsett deras värde. Vid förtullningen anmäler du vad försändelsen innehåller och betalar vid behov mervärdesskatt och tullavgift.

En gåva har skickats från en privatperson till en annan

Det har redan tidigare varit möjligt att förtulla försändelser i OmaPosti-appen från länder utanför EU, såsom webbutiksinköp. Nu kan även gåvor förtullas i OmaPosti.

En gåva definieras i förtullningen enligt följande:

  • Avsändaren av en gåva är en privatperson, inte ett företag.

  • Gåvan får inte innehålla alkohol, tobaksprodukter eller begränsade varor.

  • Du betalar ingenting för varorna, inklusive postavgifter.

  • Gåvan är avsedd för ditt eller din närmaste familjs personliga, dvs. icke-kommersiella bruk.

  • Du får gåvor endast sporadiskt.

Läs mer om gåvor och begränsade varor på Tullens webbplats.

En gåva kan förtullas i OmaPosti eller Tullens tjänst

I fortsättningen kan du välja om du förtullar en gåva från ett land utanför EU i OmaPosti eller i Tullens tjänst.

I OmaPosti-appen kan du förtulla en gåva värd upp till 150 €. För gåvor värda mer än 45 € betalar du mervärdesskatt, plus en serviceavgift på 0,90 € för alla förtullningar.

Gåvan kan också förtullas i Tullens tjänst oavsett dess värde. Om gåvans värde överstiger 45 € måste både mervärdesskatt och Postis expeditionsavgift på 2,90 € betalas för försändelsen.

Gåvans värde och innehåll ska deklareras vid förtullningen

Förtullning kräver angivande av gåvans innehåll och värde. Om du inte känner till innehållet och värdet av gåvan, ta reda på det från avsändaren före förtullning. Om gåvan är självgjord, be avsändaren om en uppskattning av dess värde. Värdet kan vara det pris till vilket gåvan skulle säljas i det avsändande landet.

Försändelsen kan förtullas efter att Posti meddelat dig om en inkommande försändelse. I OmaPosti kan förtullning göras redan innan försändelsen har anlänt till landet, i Tullens tjänst efter ankomsten.