Visa alla utgåvor

Fr.o.m. juli ska alla inköp från webbutiker som levereras från ett land utanför EU förtullas

En reform av e-handelns mervärdesskatt träder i kraft den 1 juli 2021 inom hela EU. Enligt denna reform ska alla varuförsändelser från ett land utanför EU förtullas. I fortsättningen ska man alltså betala mervärdesskatt för och förtulla alla varuförsändelser som levereras från ett land utanför EU. 

För närvarande är det inte nödvändigt att betala skatter för små inköp som kostar 22 euro eller mindre från webbutiker.

Ändringen grundar sig på EU-direktivet som siktar på ett enhetligt momssystem inom EU:s inre marknad, och träder i kraft samtidigt överallt i EU. Syftet med den gemensamma reformen är att sträva efter en mer jämlik konkurrenssituation för inhemska företag och företag i andra EU-länder.

Alla aktörers gemensamma vision är att de inkommande försändelsernas handläggningsprocess ska vara så smidig som möjligt. De pågående diskussionerna har som mål att hitta lösningar som möjliggör en så snabb och enkel förtullningsprocess som möjligt för den som beställer varan. Mer information om lösningarna offentliggörs under våren.

Ytterligare allmän information om förtullning av försändelser finns på sidan Förtullning av paket och behandlingsavgiften.

Det lönar sig också att bekanta sig med Tullens meddelande om reformen.