Visa alla utgåvor

Fraktsäsongen börjar

Fraktsäsongen börjar snart och allt fler varor rör sig i Postis nätverk. Vi vill säkerställa pålitliga fraktleveranser av hög kvalitet för våra kunder även under de kommande månaderna. Vi har förberett oss för ökande volymer på ett även mer övergripande sätt tillsammans med kunderna.

Noggrant ifyllda transportdokument och korrekt förpackade och märkta kollin går smidigt vidare i vår process. Förseningar undviks när saknade eller ofullständiga uppgifter inte behöver redas ut mitt under transporten. Säkerställ alltså smidig transport och läs igenom våra instruktioner för att friska upp minnet.

Vi rekommenderar också att du använder avtalskundernas självbetjäningskanaler OmaPosti Pro och SmartShip, som kan användas för att skicka frakt enkelt och tillförlitligt. Med hjälp av verktygen kan du skriva ut alla nödvändiga transportdokument, och vi har digital tillgång till försändelseuppgifterna. Avtalskunder kan följa upp sina försändelser via Posti Dashboard. Instruktioner, verktyg och nyheter om säsongen finns sammanställda på adressen www.posti.fi/fraktsasong

Fraktens företagskundtjänst betjänar och hjälper på numret 0100 3311 (mån.–fre. kl. 8–16) eller i chatten för företagskunder.