Visa alla utgåvor

Förseningar i post- och paketutdelning i Österbotten och Mellersta Finland på grund av utmanande vädret

På grund av det utmanande vädret i Österbotten och Mellersta Finland är det en försening på som mest 24 timmar i post- och paketutdelning.

Vi beklagar förseningen.