Visa alla utgåvor

Förmedling av försändelser till Ryssland

Rysslands krigshandlingar i Ukraina har också förändrat förmedlingen av internationella försändelser. Posti har från 15.3.2022 beslutat att tills vidare avbryta de internationella expressförsändelser dvs. expressbrev (express letter) och varuförsändelser (EMS-försändelser) som tillhandahålls för företag och konsumenter till Ryssland och Belarus. Dessa försändelser omfattas inte av Postis lagstadgade skyldighet.

Alla andra försändelser än expressbrev och EMS-försändelser går normalt. Postgången mellan Ryssland och Finland samt Belarus och Finland är en lagstadgad skyldighet för Posti. Kommunikationsministeriet företräder Finland i Världspostföreningen UPU och Transport- och kommunikationsverket (Traficom) är den myndighet som övervakar Postis verksamhet.

Posti är en del av det europeiska postnät som har som mål att upprätthålla postgången till Ukraina och från Ukraina till Europa. De transportförbindelser som bröts i början av kriget kunde återställas 3.3.2022 med hjälp av undantagsrutter. Målet är att brevpost och paket till Ukraina fås fram med så liten fördröjning som möjligt.

Eventuella störningar i de internationella försändelserna till följd av kriget i Ukraina beskrivs i vårt meddelande i ärendet https://www.posti.fi/sv/kundsupport/meddelanden/kriget-i-ukraina-orsakar-forandringar-i-internationell-transport-brev-och-paket-till-asien-kan-bli-forsenade.