Visa alla utgåvor

Förhandlingsresultat om Postis anställningsvillkor för flera år framöver

Idag har Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och Finlands Post- och logistikunion PAU kommit överens om anställningsvillkoren inom postbranschen enligt en tidigarelagd tidtabell. Förhandlingsresultatet gäller kollektivavtalet för kommunikationsförmedling och logistik inom postbranschen samt kollektivavtalet för Posti Palvelut Oy:s paketsorterare.

Det uppnådda förhandlingsresultatet är i båda avtalen för fyra år och avtalens sista år är ett så kallat optionsår. De nuvarande avtalsperioderna upphör 31.10.2021 och 31.1.2022.

– Inom Posti har vi redan länge varit på en utmanande förändringsresa. Genom att agera på ett ansvarsfullt, kontrollerat och samarbetsorienterat sätt lyckas vi med förändringarna. Det är viktigt att vi har hittat en gemensam riktning och jag vill tacka förhandlingsparterna för detta. När vi nu har kommit överens om anställningsvillkoren och arbetsfreden för flera år framöver kan vi på ett långsiktigt sätt bygga upp förtroende och en framtid tillsammans med våra anställda och våra kunder, säger Timo Koskinen, personaldirektör vid Posti Group Abp.

För att kollektivavtalen ska träda i kraft krävs ännu att förhandlingsresultatet godkänns av förbundens administrationer, varefter vi berättar mer om avtalens innehåll. Paltas administration sammanträder under sommaren och PAU:s styrelse behandlar förhandlingsresultatet i augusti efter sitt förbundsmöte.