Visa alla utgåvor

För varuförsändelser som sänds utanför EU (inkl. Åland) krävs nu ännu mer detaljerade förhandsuppgifter om innehållet

För försändelser (brev och paket) som innehåller varor och som skickas till länder utanför EU och till specialområden utanför Europeiska unionens mervärdesskatteområde krävs nu, till följd av en förnyelse av internationella bestämmelser, mer detaljerade förhandsuppgifter än tidigare, både i elektronisk form och på försändelsen. Förnyelsen träder i kraft i sin helhet 1.1.2021. Bristfälliga uppgifter kan leda till att försändelsen returneras. Bland annat tull- och gränsbevakningsmyndigheten i USA kräver uppgifter om försändelser som kommer till landet direkt från årets början.

Gör så här när du skickar varuförsändelser till länder utanför EU

Avtalskunders paket och brevförsändelser med uppföljning

Skicka uppgifter om avsändaren och adressaten samt de uppgifter som krävs på CN22- eller CN23-tulldeklarationen till Posti via en sändningskanal (t.ex. SmartShip) eller som ett EDI-meddelande. Använd en CN22-tulldeklaration om försändelsens värde är högst 300 SDR (ca 350 €). Om försändelsens värde överskrider 300 SDR, använd en CN23-tulldeklaration och bifoga även det antal handels- eller proformafakturor som adresslandet kräver. Tulldokumenten ska också fästas på försändelsen.

Följande uppgifter om försändelsens innehåll krävs:

  • Kompletta uppgifter om avsändaren och avsändarens adress inklusive företagets namn i tulldeklarationen CN23

  • Kompletta uppgifter om adressaten och adressatens adress inklusive företagets namn i tulldeklarationen CN23

  • Detaljerad beskrivning av varan på engelska och uppgift om varans mängd, t.ex. men’s cotton shirt, 2 pcs

  • Vikten av respektive vara i kilogram, t.ex. skjortorna ovan, sammanlagt 0,450 kg

  • Respektive varas värde och valuta, t.ex. 48,60 EUR (endast en valuta)

  • Försändelsens totala vikt

Avsändaren ska också bekräfta uppgifterna på tulldeklarationen med sin datering och underskrift eller genom att godkänna uppgifterna i nättjänsten. Det är också möjligt att meddela följande icke obligatoriska uppgifter om försändelsen:

  • Tullens tariffnummer (minst sex nummer). Tariffnumret har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiella syften.

  • Varans ursprungsland. Uppgiften har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiella syften.

  • Försändelsens totala värde och valuta

Brevförsändelser utan uppföljning

Registrera uppgifterna om avsändaren och adressaten samt försändelsens innehåll med CN22-blanketten på adressen www.posti.fi/tullaustiedot, skriv ut blanketten, underteckna den och fäst den på försändelsen. Du kan också använda en färdigtryckt CN22-lapp med streckkod och registrera uppgifterna med koden på den.

Expressbrev (när du använder en separat expressetikett)

Du kan använda verktyget för registrering av förtullningsuppgifter för brev utan uppföljning (www.posti.fi) även för expressbrev, om du använder en expressetikett. Fyll i de nödvändiga uppgifterna på CN22-blanketten, mata in expressbrevets försändelsekod i verktyget, skriv ut blanketten, underteckna den och fäst den på försändelsen tillsammans med expressetiketten.