Visa alla utgåvor

Flerårig överenskommelse om anställningsvillkoren i postbranschen – kollektivavtalen godkändes

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta och Post- och logistikunionen PAU har godkänt kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen samt kollektivavtalet för paketsorterarna vid Posti Palvelut Oy. Förhandlingsresultat om de båda kollektivavtalen uppnåddes redan den 24 juni 2021, men godkännandet av avtalen väntade på att Paltas och PAU:s förvaltningar sammanträdde i augusti. De nya kollektivavtalen träder i kraft när de nuvarande avtalsperioderna går ut. Länk till Paltas meddelande. Kollektivavtalen gäller i fyra år och avtalens sista år är ett s.k. optionsår. Den nya avtalsperioden för kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen är 1.11.2021–31.10.2025 och avtalsperioden gällande paketsorterarna vid Posti Palvelut Oy 1.2.2022–31.1.2026. – Det är väldigt fint att vi uppnådde en flerårig överenskommelse om anställningsvillkoren, och jag vill tacka förhandlingsparterna för detta ytterligare en gång. Det här ger oss arbetsro under en lång tid. Omvälvningen inom postbranschen fortsätter och jag är övertygad om att vi lyckas med förändringarna genom att agera på ett ansvarsfullt, kontrollerat och samarbetsorienterat sätt. Överenskommelsen om anställningsvillkoren skapar en utmärkt grund, så att vi långsiktigt kan bygga upp förtroendet och framtiden tillsammans med våra anställda och kunder, säger Posti Groups personaldirektör Timo Koskinen. I de båda kollektivavtalen avtalades om lönelösningar för den kommande avtalsperioden i enlighet med den allmänna linjen. I de båda avtalen avtalas också om kompensering och slopande av de så kallade konkurrenskraftstimmarna. De stryks i kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen den 1 januari 2022 och i kollektivavtalet för paketsorterarna vid Posti Palvelut Oy från och med den 1 februari 2022.