Visa alla utgåvor

Exakt leveranstid, kartuppföljning i realtid och snabbare leveranser för hemlevererade paket i Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors och Uleåborg

Under våren inledde Posti en verksamhetsmodell i Vanda där mottagare av paket får en exakt tid och kartuppföljning i realtid för sin leverans. Samtidigt påskyndades leveranstider för paket med ett dygn. Nu införs samma funktioner även i Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. I Helsingfors sker alla hemleveranser av paket med elbilar.

Coronatiden har ökat hemleveransernas popularitet betydligt, och Posti fortsätter att utveckla tjänsten. Hembeställning av paket upplevs vara ett enkelt och smidigt sätt att få en försändelse, och det föredras särskilt när man vill spara tid eller om försändelsen är tung eller stor.

Leveranstider som preciseras med +-30 minuter på leveransdagen samt uppföljning av leveranser i realtid har varit i bruk i Helsingfors, Esbo och Tammerfors sedan september. I Åbo och Uleåborg får mottagare av paket tillgång till funktionaliteterna före slutet av oktober.

Därtill har paket levererats hem ett dygn snabbare i alla tidigare nämnda städer från och med början av oktober. För mottagare av paket syns snabbare leverans på så sätt att leveransen kan väljas redan till följande morgon i meddelandet om leveranstid som fås kvällen före. 

”Responsen för hemleveranserna som vi fått genom de nya funktionerna har varit utmärkt: 11 000 kunder har gett feedback och genomsnittet har varit 4,8 på skalan 1–5. Speciellt bra respons har fått våra förare för deras vänlighet och proffsiga inställning. Näthandelns popularitet fortsätter öka, och vi vill göra mottagningen av inköp så smidigt och trevligt som möjligt. För näthandlare är vi en landsomfattande partner, som levererar försändelser med hög kvalitet även i rusningstider, såsom under julen”, berättar Tommi Kässi, som ansvarar för Postis stora inhemska paket- och webbutikskunder.

De nya funktionerna kommer att vara en del av OmaPosti, dvs. val av leveranstid, precisering och kartuppföljning av leveransen sker via OmaPosti. Det är kostnadsfritt att ladda ner OmaPosti-appen och den kan användas antingen via appen eller webbplatsen.

”Utvecklingen kring paketleveranserna fortsätter aktivt. Vi har under hela året byggt upp ett allt mer omfattande och heltäckande nätverk av serviceställen och i år har vi öppnat 5–10 automater varje vecka. Vårt nätverk av serviceställen är Finlands mest heltäckande: närmare 3 300 serviceställen betjänar kunder runtom i Finland. Dessutom utökar vi temporärt kapaciteten i vårt nätverk för att kunna säkerställa smidiga paketleveranser även under julen”, säger Kässi.

I Helsingfors sker alla hemleveranser av paket med elbilar  

Posti börjar leverera hemleveranspaket med elbilar i slutet av oktober i Helsingfors. 18 nya elpaketbilar har skaffats för utdelningen. Alla hemleveranser i Helsingfors som använder specificerad leveranstid och kartuppföljning kommer alltså i fortsättningen att till 100 procent ske med elbil. All el som Posti använder är förnybar, vilket betyder att hemleveransen av paket i Helsingfors är helt fri från utsläpp. Under de veckor kring jul som har mest rusning kan hemleveransen emellertid ske även med traditionella fordon. 

”Vårt mål är att alla leveranser ska ske helt utan utsläpp i framtiden. Utdelning av paket med elbil i Helsingfors är ett steg mot detta mål. Inom en nära framtid kommer vi att berätta om nya områden där utdelningen görs helt med elbilar”, säger Postis ansvarsdirektör Noomi Jägerhorn.