Visa alla utgåvor

Den ökade näthandeln sporrade även till användning av OmaPosti: tjänsten har över en miljon aktiva användare per månad

Postis digitala tjänst OmaPosti lanserades 2018, och 1,6 miljoner finländare har nu tagit den i bruk. I den avgiftsfria tjänsten OmaPosti är det enkelt att följa, betala och returnera paket. I april uppnåddes en ny milstolpe när tjänsten överskred gränsen på en miljon aktiva användare per år. Över 100 000 användare öppnar OmaPosti nästan dagligen.

OmaPosti har haft en stark roll som en elektronisk postlåda, som underlättar hanteringen av brev och räkningar. Den ökade näthandeln syns dock i allt högre grad även i hur och till vad OmaPosti används i konsumenternas vardag. Numera är OmaPosti särskilt användbar för alla som köper produkter via nätet, eftersom det är enkelt att följa upp och hantera leveransen av inköp via tjänsten. Dessutom är OmaPosti det förmånligaste sättet att skicka paket på.

Den mest populära funktionen är uppföljning av paket, och flest användare finns bland 25–35-åringarna

OmaPostis mest använda funktion är uppföljning av paketleveranser: leveranser följs upp över 3 miljoner gånger i månaden. OmaPosti visar om paketet har skickats, om det är på väg och när det levereras till det önskade uthämtningsstället eller den önskade adressen. Via tjänsten kan konsumenter också hantera sin egen leverans genom att välja en lämplig tidpunkt för hemleverans av paket eller styra ett paket till önskad automat, om de inte kan ta emot paketet hemma. OmaPosti-användarna följer också upp brev och betalar räkningar som kommit till OmaPosti.

Den största användargruppen finns i åldersklassen 25–35 år. Näst flest användare finns bland personer över 65 år, vilket visar att även de äldre åldersgrupperna har tagit till sig tjänsten. Geografiskt sett är användarna jämnt utspridda över hela Finland, men de största koncentrationerna finns i de stora städerna i enlighet med befolkningsmängden.

Kunderna bygger upp OmaPostis funktioner – och ger värdefull respons

OmaPostis funktioner och användningssätt utvecklas tillsammans med kunderna. Sedan början av 2020 har man exempelvis via tjänsten kunnat välja att paket ska lämnas vid dörren utan kvittering. Denna populära och coronasäkra funktion utvecklades utifrån användarnas önskemål, och den har fått mycket positiv respons från kunderna. 

OmaPosti är också en värdefull responskanal, genom vilken kunden kan utvärdera varje paketleverans och dess smidighet. 

– Vi vill ha respons och dialog med kunderna. Med hjälp av OmaPosti betjänar vi våra kunder bättre och stärker vårt kundorienterade utvecklingsarbete. Vi får information nästan i realtid om vad som fungerar och vad som inte fungerar. I OmaPosti kan kunden välja precis de leveranssätt och tjänster som passar hen själv bäst. Vårt mål är att OmaPosti även framöver ska vara en av Finlands populäraste applikationer och finnas i varje finländares telefon, berättar Miikka Roine, som ansvarar för utvecklingen av OmaPosti.

OmaPosti kommer inom kort att få flera funktioner som underlättar vardagen, såsom uppföljning av paketleverans i realtid på en karta, möjlighet att ge portkoden till föraren, ett tidsfönster för leveransen med en noggrannhet på +-15 minuter samt digital förtullning.

OmaPosti-appen kan laddas ner gratis via Google Play eller App Store. OmaPosti kan också användas via nätet på adressen https://www.posti.fi/sv/privat/omaposti