Visa alla utgåvor

Datakommunikationsproblemen hos TietoEvry påverkar en del av Postis tjänster/PROBLEMET LÖST

Uppdaterad information 10.6.: Det tekniska problemet är löst.

Det tekniska problemet i disksystemet på TietoEVRY:s datacenter har lösts, men effekterna av störningarna kan fortfarande påverka en del av Postis tjänster. Vi gör vårt bästa för att minimera påverkan.

Morgonens dagstidningar har delats ut och Postis serviceställen fungerar, och det är möjligt att skicka och hämta ut brev och paket på Postis serviceställen.