Visa alla utgåvor

Coronavirusepidemins inverkningar på våra tjänster

Beredskap inför olika undantagstillstånd är en normal praxis inom Posti. Vi har redan från början av coronapandemin tagit i bruk olika åtgärder för att trygga våra kunders och vår personals hälsa samt för att säkerställa att vår verksamhet kan fortgå.

Vi följer situationen noga. Vid kundmöten vidtar vi alltjämt flera säkerhetsåtgärder för att undvika smittkedjor. Våra kunders och vår personals hälsa och säkerhet kommer alltid först. Vi agerar enligt de finländska myndigheternas (THL, SHM) anvisningar.

Vi kommunicerar om eventuella inverkningar på våra tjänster genom att uppdatera det här meddelandet. På får webbplats hittar du också Vanliga frågor om coronaviruset.

I fråga om försörjningsberedskapen sköter Posti alltid viktiga försändelser som är av kritisk betydelse för samhällets funktion. Sådana är bland annat försändelser som hänför sig till den allmänna säkerheten: bl.a. blodförsändelser och laboratorieprov, myndighetsmeddelanden och andra tjänster som fastställs av myndigheterna.

Uppdaterad information 18.12.

Utrikes och inrikes

På grund av begränsad lufttransportkapacitet eller stängda flygförbindelser kan julkort från länder utanför Europa försenas. Största delen av försändelserna från Europa transporteras fortfarande på landsväg, vilket innebär att leveranstiderna är längre än före pandemin.

När försändelserna anländer till Posti behandlas de och delas ut med normal tidtabell.

Uppdaterad information 2.12.

Inrikes och utrikes Hädanefter kommer ansiktsmasker att användas i alla Postis lokaler i Finland och i andra länder där vi är verksamma. Vi anpassar vår verksamhet till coronaepidemin i enlighet med myndighetsanvisningar (accelerationsfas och spridningsfas). Vi kommer också att vidta försiktighetsåtgärder (utgångsnivå). Vi gör vårt bästa för att hålla oss friska och tillhandahålla smidiga och säkra tjänster i bl.a. våra servicepunkter, sorteringscenter och lager även under denna pandemi. Våra kunders och personalens hälsa är vår högsta prioritet. Vi har klarat oss ganska bra med coronavirusepidemin hittills och antalet nya smittade har hållits på en låg nivå. Tack till alla Posti-anställda och våra kunder för att ni har följt instruktionerna för att förhindra spridning av viruset på jobbet och under servicemöten.