Visa alla utgåvor

För brev och paket som skickas utanför EU och innehåller varor krävs ännu mer detaljerade förhandsuppgifter om innehållet från och med början av 2021

På grund av ändringar i de internationella reglerna krävs mer detaljerade förhandsuppgifter om innehållet i postförsändelser som innehåller varor (brev och paket) och som skickas till länder utanför EU (inkl. Åland). Dessa uppgifter förmedlas till postoperatörerna i adresslandet och eventuella transitländer samt även bland annat till tullmyndigheterna. Bristfällig information kan leda till att försändelsen returneras till avsändaren.

Förnyelsen träder i kraft från och med början av 2021. På grund av de nya kraven har servicevillkoren för utrikes brev och paket ändrats (Spedition och förtullning av postförsändelser 7.3.). www.posti.fi/villkor

Gör så här när du skickar varor utanför EU (inkl. Åland) från och med 1.1.2021: När du använder kontant betalning och försändelsen ska skickas utanför EU (inkl. Åland), ska du ange varuförsändelsens innehåll i en CN22- eller CN23-tulldeklaration både på försändelsen och elektroniskt. Dessa uppgifter vidarebefordras till de aktörer som behöver dem när du fyller i dem i vår webbtjänst på posti.fi eller på posten.

De uppgifter som krävs är: • Avsändarens och adressatens fullständiga namn- och adressuppgifter • Innehållsdeklaration: • Detaljerad beskrivning av varan på engelska och uppgift om varans mängd, t.ex. men’s cotton shirt, 2 pcs • Vikten av respektive vara i kilogram, t.ex. skjortorna ovan, sammanlagt 0,450 kg • Varans värde och valuta, t.ex. 48,60 EUR • Försändelsens totala vikt • Försändelsens totala värde och valuta Fäst en ifylld CN22-tulldeklaration med streckkod på brevförsändelsen (elektroniskt ifylld på www.posti.fi/tullregistering och därefter som utskrift eller självhäftande etikett som fästs på brevet). Utskriften eller etiketten ska undertecknas och dateras. Om värdet på brevets eller paketets innehåll är över 300 SDR (omkring 350 euro), bifogas även en CN23-tulldeklaration enligt adresslandets anvisningar. Vid behov kan du skriva ut en CN23-tulldeklaration från Postis webbplats eller hämta en på posten.