Visa alla utgåvor

Det blir lättare att befordra brev och paket från Finland till utlandet – transportförbindelserna nu avbrutna endast till 20 länder på grund av coronapandemins effekter

Det blir lättare att befordra brev och paket till utlandet, då transporterna till fler än hundra länder återupptas från och med vecka 17. Förbindelserna öppnas till exempel till största delen av Afrika och Sydamerika. På grund av coronapandemins effekter har transportförbindelserna till många länder varit helt avbrutna i ett års tid, och det har varit omöjligt att transportera post till dessa länder. Det förekommer fortfarande avvikelser i transporternas tidtabeller Coronapandemin påverkar fortfarande de internationella försändelserna. Transporttidtabellerna kan avvika från det normala eftersom det kan ske förändringar i flygtidtabellerna och transportkapaciteten kan delvis vara begränsad. I vissa fall kan det uppkomma dröjsmål även på grund av att försändelsen väntar på fortsatt transport någonstans på rutten. I flera länder görs dessutom utdelningar mer sällan än normalt. Transportförbindelserna är tills vidare avbrutna till cirka 20 länder på grund av coronapandemins effekter. Mer ingående information finns på sidan Landspecifika uppgifter på Postis webbplats.