Visa alla utgåvor

Postis bolagsstruktur ändras från och med 1.1.2023

Utdelningsaffärsverksamheten inom brev, tidningar och direktmarknadsföring bedrivs från och med den 1 januari 2023 av Posti Distibution Ab (FO-nummer 0109357–9). Ur avtalssynpunkt är det endast tjänsteleverantörens namn som ändras eftersom Posti Distribution Ab bedriver verksamhet under det gamla Posti Ab:s FO-nummer. Ändringen påverkar inte produkterna, tjänsterna, priserna eller servicekanalernas koder.

Från och med 1.1.2023 är Posti Distribution Ab det postföretag som avses i postlagen. På grund av detta kommer portobeteckningarna att ändras. De nuvarande portobeteckningarna föråldras dock inte, och portobeteckningar kan fortfarande produceras med en frankeringsmaskin. De nya portobeteckningarna som används i postförsändelser är från och med den 1 januari 2023 tillgängliga på vår webbplats: Portobeteckningar för brev – Posti – Kundsupport. Tryckta kuvert kan användas utan tidsgräns.

I den nya bolagsstrukturen ansvarar Posti Ab (FO-nummer 2344200-4) för paket-, näthandels- och frakttjänsterna från och med den 1 januari 2023. Ändringen påverkar inte produkterna, tjänsterna, priserna, ärendekoderna, webbutikens integrationer eller EDI-meddelandena. Även ärendehanteringen förblir oförändrad.

Avtals- och produktvillkoren uppdateras på vår webbplats den 30.11.2022.Ändringen påverkar tjänsteleverantörens bolagsnamn och FO-nummer.

Du hittar svar på vanliga frågor här.