Visa alla utgåvor

Ändringar i paket- och frakttjänsterna för företag

År 2022 har vår verksamhetsmiljö förändrats. Framför allt har inflationen och de stigande energipriserna haft en betydande inverkan på transportsektorn och dess kostnader.

Vi kommer att fortsätta utveckla våra tjänster och vår kundupplevelse. På grund av den förhöjda kostnadsnivån justerar vi våra tjänsters priser och villkor från och med november 2022 och januari 2023. På vår webbplats hittar du alla avtals- och produktvillkor för avtalskunder samt prislistor. Bifogat är de viktigaste ändringarna.

Prisändringar för pakettjänster fr.o.m. 1.11.2022

Avtalspriserna för inrikes pakettjänster och Postpaket till Baltikum-tjänsten stiger med 0,18 euro per försändelse.

Avtalspriserna på tilläggs- och installationstjänster, hämtnings- och utdelningstjänster samt kurirtjänster stiger med 4,9 procent.

Expresspaketets avgifter för utdelningsområde kommer att stiga inom område 1: 0,1 €/försändelse och område 2: 0,2 €/försändelse. Se utdelningsområden per postnummer för Expresspaket.

Priserna för tilläggstjänsterna som anges nedan uppdateras enligt följande, framtida priser:

  • Postförskott: 7,5 €

  • Utskrift av adresskort: 2,5 €

  • Ankomstavi i pappersformat: 2,5 €

  • Påminnelseavisering per brev: 2,5 €

Prisändringar för pakettjänsternas avtalstransporter fr.o.m. 1.11.2022

Avtalspriserna för tjänsterna Måltidstransport och Regional avtalstransport stiger med 8,6 procent.

Prisändringar för frakttjänster fr.o.m. 1.11.2022

Priserna för frakt, Expressfrakt, Hemutdelning och Avtalstjänster för frakt stiger med 6,6 procent. Det kommer också att ske förändringar i priserna på tilläggstjänster. Priserna för tilläggstjänster för Expressfrakt stiger med 4,9 procent, och Rullpallsavgiften är 8 €.

Fraktområden och avstånd uppdateras

Vi uppdaterar avstånd och områden som används för fraktprissättning.

  • Avstånden kommer att uppdateras i enlighet med var de befintliga terminalerna är belägna.

  • Uthämtnings- och utdelningsområden uppdateras. Områdena är bundna till postnummer.

Förändringen kan öka eller sänka fraktpriserna. För majoriteten av kunderna är effekterna små.

Ändringar i pakettjänsterna från och med 1.1.2023

Vi uppdaterar produktvillkoren för inrikes godstransporttjänster och tilläggstjänster. Utöver uppdateringen kommer vi att göra följande ändringar:

  • Minsta avgiftsbelagda vikt för paket är i fortsättningen 1 kg.

  • Postförskott slopas från Expresspaket och Hempaket.

Ändringar i frakttjänsterna fr.o.m. 1.1.2023

Ändringar i produktvillkoren

Ändringar kommer att göras i produktvillkoren för frakttjänster och tilläggstjänster. Du kan se ändringarna i de uppdaterade produktvillkoren för frakttjänster och produktvillkoren för tilläggstjänster.

Pappersfraktsedeln kommer att tas ur bruk

Vi har länge arbetat för att digitalisera våra transportkedjor. Som ett nästa steg kommer vi att avstå från pappersfraktsedeln från och med den 1 februari 2023.

I fortsättningen ska alla lastbärare identifieras med en unik kollikod, vars uppgifter även ska finnas i den elektronisk beställningen. Från och med den 1 januari 2023 debiterar vi en serviceavgift för att lägga till en kollikod som saknas.

Med denna ändring kan vi tillhandahålla bättre service och göra det enklare att följa försändelser. Papperslöshet underlättar hanteringen av försändelser och stöder miljön. Läs mer om avsaknaden av en fraktsedel.

Mer information:

Uppdaterade avtals- och produktvillkor för avtalskunder Uppdaterade prislistor

Behöver du hjälp i paketärenden? Kontakta oss tfn 0200 77000 eller i chatten, mån–fre kl. 8–18, lör kl. 9–16

Behöver du hjälp i fraktärenden? Kontakta oss tfn 0100 3311 eller i chatten, mån–fre kl. 8–18, lör kl. 9–16

posti.fi/företagskundtjänst