Visa alla utgåvor

Ändringar i paket- och frakttjänsterna för företag

Coronaviruset har fortsatt att påverka Finland och transportbranschen år 2021. Samtidigt har det skett en rekordartad tillväxt inom paketmängderna. Även under undantagsförhållandena har vi fortsatt att aktivt utveckla våra tjänster och kundupplevelsen: vi har ett mer omfattande servicenätverk än någonsin, och nätverket vidareutvecklas utifrån områdenas behov. Våra ambitiösa klimatmål som bygger på vetenskaplig forskningsinformation omfattar inte bara våra egna utsläpp, utan också utsläppen i hela värdekedjan. Redan i dag transporterar vi över 10 miljoner paket om året helt fossilfritt, med förnybara bränslen. På grund av den förhöjda kostnadsnivån justerar vi våra tjänsters priser och villkor från och med november 2021 och januari 2022.

Prisändringar för pakettjänster fr.o.m. 1.11.2021

Avtalspriserna på inrikes och internationella pakettjänster, på tilläggs- och installationstjänster samt på hämtnings- och utdelningstjänster stiger med 2,9 procent från och med 1.11.2021. Undantaget är avtalspriserna på Expresspaket, som stiger med 0,9 procent. Prisändringen gäller inte Posti Paket Baltikum.

Prisändringar för pakettjänster fr.o.m. 1.1.2022

På priserna på Postis kurirtjänster tillkommer ett bränsletillägg i enlighet med pakettjänsterna. På Expresspaket tillkommer en tilläggsavgift för utdelningszonen i enlighet med destinationspostnumret: zon 1: 0,5 € / försändelse och zon 2: 1 €/försändelse. Expresspaket har samma utdelningszoner per postnummer som Expressfrakt. Se utdelningszonerna här.

Storleksändringar i pakettjänsterna fr.o.m. 15.1.2022

För att försäkra så högklassiga, snabba och säkra transporter som möjligt ändrar vi på paketprodukternas maximistorlekar och -vikter. Med hjälp av ändringarna förbättrar vi kundernas och personalens säkerhet och försändelsernas leveranssäkerhet. Samtidigt säkerställer vi att stora och tunga försändelser kan levereras vid överenskommen tidpunkt. Det blir också enklare att ta emot de största försändelserna framme på leveransadressen i stället för ett uthämtningsställe. Storlekarna på Postpaket, Expresspaket, Hempaket och Kundretur: · Maximistorlek 100 x 60 x 60 cm · Längsta sidan och omkretsen sammanlagt högst 300 cm · Vikt högst 25 kg Det är möjligt att öka storlekarna för Postpaket, Hempaket och Kundretur med tilläggstjänsten Skrymmande: · Längsta sidan högst 200 cm · Längsta sidan och omkretsen sammanlagt högst 300 cm · Vikt högst 25 kg Expresspaketets storlek kan ökas med tilläggstjänsten Skrymmande: · Längsta sidan högst 200 cm · Längsta sidan och omkretsen sammanlagt högst 300 cm · Vikt högst 35 kg

Ändringar som gäller paket som transporteras utomlands fr.o.m. 15.1.2022

Posti Paket Baltikum: • Levereras till automat • Maximistorlek 59 x 60 x 36 cm • Vikt högst 35 kg Storleken av Posti Paket Baltikum kan ökas med tilläggstjänsten Skrymmande: • Med tilläggstjänsten Skrymmande levereras paketet till adressatens adress • Längsta sidan högst 200 cm • Längsta sidan och omkretsen sammanlagt högst 360 cm • Vikt högst 35 kg Nya tilläggstjänster: • LQ Processtillstånd för tjänster: Posti Paket Baltikum, Express Business Day (EBD) till Lettland, Litauen, Estland och Sverige

Ändringar i frakttjänsterna fr.o.m. 1.11.2021

Avtalspriserna på Frakt, Expressfrakt, Hemutdelning, Avtalstjänst för frakt och Regional avtalstransport stiger med 5,7 procent. Ändringar görs i produktvillkoren för frakttjänster samt i priserna och villkoren för tilläggstjänster. I framtiden kommer tilläggstjänsterna för frakt och inrikes godstransport att delas upp i separata bilagor.

Bränsletillägget för frakt förnyas

För ett år sedan slog vi samman bränsletilläggen för två frakttjänster, Frakt och Expressfrakt. Nu fortsätter vi moderniseringen av tjänsten genom att förnya bränsletillägget för frakt. Den starka förhöjningen av bränslepriserna och övergången till alternativa bränslen har lett till att det nuvarande bränsletillägget blivit föråldrat. En betydande sänkning av bränslepriserna är inte att vänta. Med ändringen förbereder vi oss på att ta hänsyn till olika biobränslen, el och förändringar i fordonsparken i framtiden. Från och med 1.11.2021 läggs 20 procentenheter av det gällande bränsletillägget till grundpriserna på Frakt och Expressfrakt. Det nya bränsletillägget fastställs på ett sådant sätt att kundernas totalpris inklusive bränsletillägget förblir detsamma vid ändringstidpunkten. Bränsletilläggets storlek justeras månatligen. Det nya bränsletillägget som träder i kraft 1.11.2021 meddelas i slutet av oktober 2021. Exempel på totalpriset på frakttjänster med bränsletillägg i september 2021 Bränsletillägget nu Kundens fraktpris 200 € + bränsletillägg 27,12 % Sammanlagt: 200 € + 54,2 € = 254,2 € Det nya bränsletillägget Kundens fraktpris 240 € + bränsletillägg 5,93 % Sammanlagt: 240 € + 14,2 € = 254,2 €

Ändringar i tilläggstjänsterna för frakt

Vi justerat prissättningen och produktvillkoren för tilläggstjänsterna för frakt. Bekanta dig med ändringarna i prislistan och produktvillkoren för tilläggstjänster, som uppdaterats. Uppdaterade prislistan för Express-frakt tilläggstjänster kommer att publiceras på vår webbplats senast den 1 december 2021. Tilläggstjänsten Leverans till specifik plats delas upp i två tilläggstjänster Inbärning Tjänsten omfattar inbärning av förpackningar på högst 35 fraktkilo till en separat fastställd plats, såsom en våning eller ett arbetsrum. Försändelsen ska i sin helhet kunna hanteras av en person. Högst 10 förpackningar/försändelse. Leverans till specifik plats Flytt av försändelse förpackad på transportunderlag med handtruck eller rullpall till avtalad plats som kan nås obehindrat. Om man inte obehindrat kan nå den avtalade platsen med handtruck eller rullpall bärs inte försändelsen vidare. Försändelsen ska kunna hanteras av en person. Mer information: Uppdaterad Avtals- och produktvillkor för företagskunder Uppdaterade produktvillkor för inrikes godstransport och tilläggstjänster kommer att publiceras på vår webbplats senast den 1 december 2021. I framtiden kommer tilläggstjänsterna för frakt och inrikes godstransport att delas upp i separata bilagor. Behöver du hjälp i paketärenden? Kontakta oss tfn 0200 77000 eller i chatten, må–fre kl. 8–18, lö kl. 9–16 Behöver du hjälp i fraktärenden? Kontakta oss tfn 0100 3311 eller i chatten, må–fre kl. 8–16 posti.fi/företagskundtjänst