Visa alla utgåvor

Ändringar i bränsletillägget från och med den 16 mars 2022

Bränslekostnaderna har stigit oförutsägbart den senaste tiden på grund av det pågående kriget i Ukraina. Förändringarna kommer att påverka alla företag i branschen. Postis partners, som spelar en viktig roll i att implementera de tjänster vi erbjuder, befinner sig i en särskilt svår situation.

För att säkerställa ett fungerande logistiknätverk kommer vi att göra ändringar i bränsletillägget från och med den 16 mars 2022. Förändringar är nödvändiga för att säkerställa vår serviceförmåga inför oförutsägbara förändringar på marknaden.

Inhemska paket, inklusive hämtning- och utdelningstjänst, samt internationell pakettrafik

Bränsletillägget kommer att uppdateras från och med den 16 mars 2022. I framtiden är även uppdateringar i mitten av månaden möjliga.

Frakt och Expressfrakt, samt internationella lastbärartjänster

Bränsletillägget kommer att uppdateras varje vecka från och med den 16 mars 2022. Det nya bränsletillägget träder i kraft på onsdagar och kommer att användas tills vidare.

Mer information om bränsletillägget finns på vår hemsida, dessutom hjälper vår kundtjänst gärna till.