Visa alla utgåvor

Ändringar i avgifter för utrikes pakettjänster från och med 3.5

Coronapandemin har drastiskt minskat den internationella flygtransportkapaciteten, vilket har lett till att kostnadsnivån har ökat för internationella transporter. Avgifterna för flygtransport har blivit två till tre gånger högre jämfört med tiden före pandemin. På grund av de ökade kostnaderna för flygtransport kontrollerar vi våra avgifter för utrikes pakettjänster. Via Posti kan du skicka paket till utlandet som postpaket eller som expresspaket som levereras till dörren. Med självbetjäning, det vill säga i OmaPosti-appen eller via nätet, kan du skicka paket till ett förmånligare pris. Priset för ett paket som skickas till utlandet påverkas av adresslandets avgiftszon och paketets storlek (om du skickar via självbetjäning) eller vikt (om du skickar från Postis serviceställe). Vi kontrollerar vi våra avgifter för utrikes pakettjänster enligt följande: 3.5.2021 från och med

  • Avgifterna för utrikes Post- och Expresspaket stiger för avgiftszonerna 3 och 4, vilket inkluderar i huvudsak länder utanför Europa. Till exempel stiger avgiften för Postpaket i storleken M med 5 euro och S Plus och L med 10 euro vid köp i OmaPosti eller på nätet.

  • Prisändringen gäller inte avgiftszonerna 1 och 2, som inkluderar EU-länderna och Storbritannien.

Betalda paket kan lämnas i vilken som helst av Postis 2 150 automater eller 800 serviceställen. Trots den låga flygtransportkapaciteten har vi lyckats öppna utländska mål dit kontakterna har varit avbrutna. Exempel på dessa är Australien och Nya Zeeland. Mer information om skickande av paket till utlandet.