Visa alla utgåvor

Postis och veteranförbundens kortkampanj är populär även i år

Posti och veteranförbunden har redan för åttonde gången organiserat en kortkampanj för att glädja veteranerna, kvinnorna som deltog i våra krig och lottorna med postkort.

I år skickades omkring 30 000 kort som en del av kampanjen. Leveransen av korten påbörjades i slutet av november och korten kommer att vara framme före självständighetsdagen.

Med kortkampanjen ville man påminna om hur viktigt det är att hålla kontakt och ge finländarna möjlighet att tacka veteranerna, kvinnorna som deltog i våra krig och lottorna för deras arbete för Finlands självständighet.

”Ett stort tack till alla avsändare. För veteranernas åldersgrupp är brev och kort bland de allra mest bekanta sätten att hålla kontakt. Äldre människor kan känna sig ensamma, och de har kanske inte tillgång till den digitala utrustning som behövs för att hålla kontakt”, säger Sami Määttä som ansvarar för inrikes affärsverksamhet för konsumentbrev hos Posti.

”I Finland finns endast cirka 3 000 veteraner och omkring 9 500 makar till veteraner och krigsänkor. Vi är tacksamma för alla som minns dem igen i år med varma postkortshälsningar på självständighetsdagen”, säger Pia Mikkonen, insamlingschef för insamlingarna Sotiemme Veteraanit och Sotiemme Naiset.

”Det stora antalet skickade kort tyder på att det finns många omtänksamma människor bland oss. Och jag är glad över att veta det. Ett varmt tack till alla som skickade korten”, säger Susan Mykrä från Lotta Svärd Stiftelsen.

Postutdelarna delar ut korten till veteranerna, kvinnorna som deltog i våra krig och lottorna enligt de adressuppgifter som meddelats av Finlands Krigsveteranförbund, Krigsinvalidernas Brödraförbund, Frontveteranernas förbund, Förbundet för de stupades anhöriga samt Lotta Svärd Stiftelsen.

Läs mer: www.posti.fi/kiitos