Visa alla utgåvor

Det röda postningskuvertet för julhälsningar delas ut till hushållen vid månadsskiftet november–december

Sändningssäsongen för julkort inleds på allvar när Posti delar ut det röda postningskuvertet för julhälsningar till hushållen. Kuverten delas ut i reklambladet Postinen 30.11 och 1.12 (vecka 48). Postinen heter Joulunen under julsäsongen.

I det röda postningskuvertet kan du skicka julkort med förmånligare fixvärdemärken för julhälsningar. Hälsningarna hinner fram om du lämnar in dem på posten eller i en brevlåda senast tisdagen den 13 december. Du kan lägga de röda kuverten i en brevlåda fram till klockan 24.

När du använder det röda postningskuvertet kommer korten snabbare till julkortssorteringen. Julhälsningar som anländer i de röda kuverten börjar delas ut till mottagarna från och med onsdagen den 7 december.

Postinen/Joulunen och röda kuvert delas inte ut till hushåll med reklamförbud. Postningskuverten kan hämtas från samtliga postens serviceställen och de flesta återförsäljare av frimärken.

Viktiga datum för sändning

Julhälsningar som är försedda med fixvärdemärket för julfrimärken (1,40 €) hinner fram till julen om de postas senast tisdagen den 13 december. Kort kan då läggas i brevlådan fram till klockan 24. Du känner igen fixvärdemärket för julhälsningar på snöflinga-symbolen.

Julkort försedda med inrikes fixvärdemärke (2,10 €) delas ut till mottagaren till julen om de postas senast söndagen den 18 december. Kort kan då läggas i brevlådan fram till klockan 24. Du känner igen inrikes fixvärdemärket på symbolen Finlands karta.

Om du sänder julkort i sista minuten kan du lägga till ett Plus-märke bredvid inrikes fixvärdemärket. Då kan du posta korten ännu onsdagen den 21 december i enlighet med tiderna för tömning av brevlådor och inlämningspunkter.

Du hinner ännu bra skicka julhälsningar till länder i Europa samt Norden och Baltikum. Du kan kontrollera sista postningsdagar för alla utrikes julhälsningar på adressen www.posti.fi/jul.

Du kan köpa frimärken i affärer, kiosker, postens serviceställen och via nätet

Julfrimärkena kom till försäljning i butiker, kiosker och postens serviceställen redan den 9 november. Du kan också beställa dem i Postis webbutik på adressen www.posti.fi/ostoksille.

Kom ihåg rätt adress

I samband med ett julkortstalko lönar det sig att kontrollera att korten är försedda med rätt adress. På julhälsningen ska du skriva adressatens för- och efternamn, gatuadress, husnummer, trapp- och bostadsnummer samt postnummer och postanstalt. Kontrollera postnumren och gatunamnens korrekta stavning på Postis webbplats www.posti.fi/sv/postnummersok.

Allt du behöver veta om julen: posti.fi/jul

Vi har sammanställt all information som rör julposten på adressen www.posti.fi/jul. Här hittar du bland annat datum som gäller sändning, vilka tider brevlådorna töms och information om Postis serviceställen och våra produkter och tjänster.