Visa alla utgåvor

Posti tar varannandagsutdelning i bruk på nya orter

Posti tar varannandagsutdelning i bruk på nya orter i september–oktober. Vid varannandagsutdelning delas dagsposten i samma postnummerområde ut på olika dagar varannan vecka. Utdelningsdagar är den ena veckan måndag, onsdag och fredag, den följande veckan tisdag och torsdag.

Till exempel brev, tidskrifter, annonser samt småpaket som ryms i brevlådan eller brevinkastet delas ut i dagsposten. Varannandagsutdelningen gäller inte tidigutdelningen av dagstidningar och inte heller paketutdelningen.

Orsaken till förändringen är minskningen av mängden papperspost, som har minskat med 70 procent under de senaste tio åren och fortsätter att minska. Med allt mindre papperspost att dela ut har man varit tvungen att ändra utdelningsrytmen.

Varannandagsutdelning tas i bruk i olika delar av Finland

Varannandagsutdelning används redan i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Tammerfors. Nu börjar varannandagsutdelningen inom dessa områden:

  • Reso, S:t Karins, Nådendal, Lundo och en liten del av Åboområdet den 19.9.2022

  • Björneborg 3.10.2022

  • Uleåborg 3.10.2022

  • Vanda i slutet av 2022

  • Jyväskylä i början av 2023.

Utdelning av dagstidningar och paket fortsätter som tidigare –ändringar i rytmen för dagspost

Tidigutdelningen av dagstidningar kommer att fortsätta som tidigare på de områden där Posti ansvarar för tidigutdelning.

Utdelningen av paket fortsätter allmänt taget på samma sätt som förut. Undantaget är småpaket som får plats i en postlåda eller ett brevinkast, vilka vi delar ut som varannandagsutdelning med dagsposten.

Det som förändras är utdelningsrytmen för dagspost. Utdelningsdagarna för vissa tidskrifter och annonser kan ändras och vi delar ut dem enligt tidtabeller som överenskommits med avsändarna.

Även brev och kort med frimärken delas ut med dagsposten. De är försändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. Utdelning av dessa ligger enligt lagen på Postis ansvar. Vi delar ut dessa försändelser i enlighet med postlagen.

Mindre körda kilometrar och utsläpp, mer heltidsarbete

Varannandagsutdelning stödjer Postis klimatmål. Med hjälp av varannandagsutdelningen kan vi optimera utdelningsrutterna och därmed minska antalet körda kilometer, bränslekostnader och koldioxidutsläpp. Posti har förbundit sig till att sänka sina utsläpp till noll innan år 2030.

Varannandagsutdelningen hjälper också till med att behålla Postis arbetsuppgifter på heltid och minska mängden deltidsarbete.